Justering af tæthed

 
Du kan justere tætheden af kopien, hvis teksten eller billederne i et dokument er for lyse eller for mørke.
<Scan>  Angiv destinationer, eller tilslut USB-hukommelsesenheden <Tæthed>  Juster tætheden  <Anvend>

<->

Reducerer tætheden.

<+>

Øger tætheden.
0SS5-05W