Lagring af dokumenter direkte i delt mappe/på filserver

Tilgængelige destinationer for delte mapper og filservere er begrænset til de destinationer, der er registreret i adressebogen. Hvis der ikke er registreret destinationer, skal du registrere destinationer i adressebogen, før du scanner til delte mapper eller filservere.
1
Placer dokumentet/dokumenterne. Placering af dokumenter
2
Tryk på <Scan>.
3
Tryk på <Fil>.
4
Tryk på destination fra adressebogen.
Du kan få anvisninger i, hvordan du bruger adressebogen, under Angivelse fra adressebogen.
5
Angiv scanningsindstillingerne efter behov.
Angivelse af detaljerede indstillinger
Hvis du vælger JPEG i <Filformat>, kan der kun scannes én side, når dokumentet placeres på glaspladen. Hvis du vil scanne flere dokumenter på én gang, skal du anbringe dem i fremføreren. Disse dokumenter scannes og gemmes som separate filer. Når det gælder For PDF- eller TIFF-filer, er det muligt at scanne flere dokumenter og gemme dem som et sæt filer, uanset om dokumenterne er placeret på glaspladen eller i fremføreren.
Filnavnet for et scannet dokument tildeles automatisk baseret på følgende format: kommunikationsstyringsnummer (fire cifre)_dato og klokkeslæt for afsendelse_dokumentantal (tre cifre).filtypenavn.
Eksempel på filnavne: Hvis et dokument på én side konverteres til en PDF-fil og sendes 17.10.2014 kl. 19:00:05.
0045_141017190005_001.pdf
Du kan ikke selv angive filnavne.
6
Tryk på  for at starte scanningen.
Scanningen starter.
Hvis du vil annullere scanningen, skal du trykke på   <Ja>.
Ved placering af dokumenter i fremføreren i trin 1
Når scanningen er færdig, scannes dokumenterne til den delte mappe eller filserver.
Ved placering af dokumenter på glaspladen i trin 1
Hvis du altid vil scanne med de samme indstillinger:
0SS5-05J