Afsendelse af dokumenter som e-mails direkte fra maskinen

Du kan angive flere destinationer, herunder Cc/Bcc-destinationer, helt på samme måde, som når du sender normale e-mails.
1
Placer dokumentet/dokumenterne. Placering af dokumenter
2
Tryk på <Scan>.
3
Tryk på <E-mail>.
4
Angiv destinationen ved hjælp af taltasterne, og tryk på <Anvend>.
Du skifter mellem inputstatus ved at trykke på <A/a/12>.
Hvis du taster forkert, skal du trykke på . (Tryk flere gange for at slette tegn et for et, eller tryk og hold nede for at slette alle de indtastede tegn på én gang.)
Hvis du vil gøre det nemmere at angive destinationer ved hjælp af andre metoder, f.eks. adressebogen, skal du se Angivelse af destinationer (e-mail/delt mappe/filserver)
5
Angiv flere forskellige destinationer, inklusive eventuelle Cc/Bcc-destinationer.
Hvis du vil tilføje en destination, skal du trykke på <Modtager>  tryk på destinationstypen.
Brug adressebogen eller en LDAP-server til destinationer i <Til>. Hvis du vil angive destinationer for <Cc> og <Bcc>, skal du bruge adressebogen og kodeopkald.
6
Angiv scanningsindstillingerne efter behov.
Angivelse af detaljerede indstillinger
Filnavnet for et scannet dokument tildeles automatisk baseret på følgende format: kommunikationsstyringsnummer (fire cifre)_dato og klokkeslæt for afsendelse_dokumentantal (tre cifre).filtypenavn.
Eksempel på filnavne: Hvis et dokument på én side konverteres til en PDF-fil og sendes 17.10.2014 kl. 19:00:05.
0045_141017190005_001.pdf
Du kan ikke selv angive filnavne.
7
Angiv emnet, brødteksten, svar til-adresse og prioriteten af e-mail efter behov.
Prioriteten er som standard indstillet til "Standard".
Emnet og brødteksten er ikke angivet som standard. Angiv den efter behov. Hvis der ikke er en brødtekst, sendes der kun scannede dokumenter.
Svar til-adressen er ikke indstillet som standard. Hvis du vil give modtageren af svar til-adressen besked, skal du angive adressen ud fra dem, der er registreret i adressebogen. Hvis der ikke er registreret nogen destination i adressebogen, kan du se Registrering i adressebogen.
Sådan angiver du emne/brødtekst
Sådan angiver du svar til-adresse
Angivelse af prioritet
8
Tryk på  for at påbegynde afsendelsen.
Scanningen starter.
Hvis du vil annullere afsendelsen, skal du trykke på   <Ja>.
Ved placering af dokumenter i fremføreren i trin 1
Når scanningen er færdig, sendes e-mailen.
Ved placering af dokumenter på glaspladen i trin 1
Hvis du altid vil scanne med de samme indstillinger:
Hvis du vil angive afsendernavnet for e-mailen:
0SS5-05H