Kontrol af log for afsendte dokumenter (e-mail/delt mappe/filserver)

Loggene for afsendte e-mails eller dokumenter til delte mapper eller filservere kan kontrolleres på en liste.
Når <Vis joblog> er angivet til <Fra>, kan du ikke kontrollere loggene for afsendte dokumenter.
1
Tryk på .
2
Tryk på <Sendejob>.
3
Tryk på <Joblog>.
Der vises en liste over de dokumenter, der blev sendt.
4
Tryk på det dokument, som du vil kontrollere detaljerede informationer for.
5
Kontroller de detaljerede oplysninger om det valgte dokument.
0SS5-06F