Indst. for systemadministration

 
Alle indstillinger om indstillinger for systemadministration vises med korte beskrivelser. Standardindstillingerne er angivet med en daggert ().
Asterisk (*)
Indstillinger, der er markeret med "*1", har forskellige standarder alt efter købsland eller -område.
Indstillinger, der er markeret med "*2", kan ikke importeres eller eksporteres via Brugerinterface til fjernbetjening.

Netværksindstillinger

Se Netværksindstillinger.

Indstil. for information om systemadmin.

Angiv udelukkende id'et eller pinkoden for administratorer, der har adgangsrettigheder til <Netværksindstillinger> og <Indstillinger for systemadministration>. Id'et er <Systemadministrator-ID>, og pinkoden er <Systemadmin-PIN>. Du kan også registrere navnet på en administrator. Indstilling af systemadministrator-id
Systemadministrator-ID og -PIN
Angiv et tal på op til syv cifre for systemadministrator-id'et og pinkoden.
Systemadministrator-ID
Systemadmin-PIN
Systemadministrators navn
Angiv op til 32 alfanumeriske tegn for navnet på en administrator.

Info om enhedsindstillinger

Angiv op til 32 alfanumeriske tegn for navnet og installationsplaceringen for at identificere maskinen.
Enhedsnavn
Lokation

Adm. af Afdelings-ID Til/Fra

Vælg, om du vil bruge administrationen af afdelings-id'er, som er en funktion, der bruger id'er som brugerkonto for at angive adgangsrettigheder og vedligeholde oplysninger om, hvordan maskinen bruges. Indstilling af afdelingens id-styring
Fra
Til

Sikkerhedsindstillinger

Aktiver eller deaktiver indstillinger for krypteret kommunikation via TLS eller IPSec samt indstillinger for pakkefiltrering for IP- eller MAC-adresser.
Brug TLS
Vælg, om du vil bruge TLS-krypteret kommunikation. Aktivering af TLS-krypteret kommunikation for Brugerinterface til fjernbetjening
Fra
Til
Brug IPSec
Vælg, om du vil udføre krypteret kommunikation ved at oprette et VPN (Virtual Private Network) via IPSec. Konfiguration af IPSec-indstillinger
Fra
Til
IPv4-adressefilter
Aktiver eller deaktiver indstillinger for filtrering af pakker, der er sendt til eller modtaget fra enheder med angivne IPv4-adresser. Angivelse af IP-adresser for firewall-regler
Udgående filter
Fra
Til
 
Indgående filter
Fra
Til
IPv6-adressefilter
Aktiver eller deaktiver indstillinger for filtrering af pakker, der er sendt til eller modtaget fra enheder med angivne IPv6-adresser. Angivelse af IP-adresser for firewall-regler
Udgående filter
Fra
Til
 
Indgående filter
Fra
Til
MAC-adressefilter
Aktiver eller deaktiver indstillinger for filtrering af pakker, der er sendt til eller modtaget fra enheder med angivne MAC-adresser. Angivelse af MAC-adresser for firewall-regler
Udgående filter
Fra
Til
 
Indgående filter
Fra
Til

Indstillinger for kommunikationsstyring

Angiv indstillinger for afsendelse eller modtagelse af faxbeskeder.
Faxindstillinger
Angiv indstillingerne for hastigheden af kommunikationsstarten og indstillingerne for R-tasten.
Startsendehastighed
Juster hastigheden af kommunikationsstarten. Denne justering skal ske, når det tager lang tid at starte afsendelsen af en faxbesked på grund af en dårlig telefonlinjeforbindelse.
33600 bps
14400 bps
9600 bps
7200 bps
4800 bps
2400 bps
Startmodtagehastighed
Juster hastigheden af kommunikationsstarten. Denne justering skal ske, når det tager lang tid at starte modtagelsen af en faxbesked på grund af en dårlig telefonlinjeforbindelse.
33600 bps
14400 bps
9600 bps
7200 bps
4800 bps
2400 bps
Indstilling af R-tast
Hvis din maskine er tilsluttet via en PBX (Private Branch Exchange), er det nødvendigt at angive adgangsmetoden. Du kan angive PBX-typen til <Præfiks> eller <Tilslutning>. Hvis du registrerer det eksterne linjenummer for R-tasten, kan du let få adgang til den eksterne linje.
PSTN
 
PBX
Præfiks
Tilslutning*1
Arkivér modtaget dokument *2
Angiv, om en modtaget fax skal sendes som et Archive TX Document. Du kan angive en destination til Archive TX Document fra adressebogen.
Fra
 
Til
Indstilling for hukommelseslås
Vælg, om du vil gemme modtagne faxbeskeder uden at udskrive dem med det samme. Du kan når som helst udskrive gemte faxdokumenter ved at ændre indstillingen til <Fra>. Lagring af modtagne faxer i hukommelse (Modtagelse i hukommelsen)
Fra
 
Til
PIN-kode til hukommelseslås
Rapportprint
Fra
Til
Hukommelseslåsetid
Fra
Til
Hukommelseslås, starttid
Hukommelseslås, sluttid

Vælg land/område *1*2

Angiv det land eller det område, hvor maskinen skal bruges. Startindstillingen kan variere afhængigt af den indstilling, der blev valgt, da den blev tændt første gang.
Østrig (AT)
Hviderusland (BY)
Belgien (BE)
Tjekkiet (CZ)
Danmark (DK)
Egypten (EG)
Finland (FI)
Frankrig (FR)
Tyskland (DE)
Grækenland (GR)
Ungarn (HU)
Irland (IE)
Italien (IT)
Jordan (JO)
Luxembourg (LU)
 
Holland (NL)
Norge (NO)
Polen (PL)
Portugal (PT)
Rusland (RU)
Saudi-Arabien (SA)
Slovenien (SI)
Sydafrika (ZA)
Spanien (ES)
Sverige (SE)
Schweiz (CH)
Ukraine (UA)
Storbritannien (GB)
Andet

Indstil. for videresendelse  *2

Vælg, om alle modtagne faxdokumenter skal videresendes til en bestemt destination. Ud over et faxnummer kan du også angive en e-mailadresse eller en delt mappe på en computer som videresendelsesdestination. Automatisk videresendelse af alle modtagne dokumenter
Fra
Til

Gem/Print ved videresendelse

Når <Indstil. for videresendelse> er angivet til <Til>, skal du angive indstillinger for udskrivning eller lagring af videresendte faxdokumenter i hukommelsen.
Print billeder
Vælg, om du vil udskrive videresendte faxdokumenter. Du kan indstille maskinen til kun at udskrive videresendte dokumenter, når der opstår en fejl. Udskrivning af dokumenter, der skal videresendes
Fra
Til
Kun når der opstår fejl
Gem billeder i hukom.
Vælg, om faxdokumenter skal gemmes i hukommelsen, hvis videresendelse ikke kunne gennemføres. Du kan udskrive eller sende dokumenterne igen senere, hvis du har behov for det. Udskrivning/fornyet afsendelse/sletning af dokumenter, der ikke kunne videresendes
Fra
Kun når der opstår fejl

Indstillinger for Fjern-UI *2

Vælg, om du vil bruge Brugerinterface til fjernbetjening, som er en funktion, du kan bruge til at angive maskinens indstillinger vha. en webbrowser. Deaktivering af Brugerinterface til fjernbetjening
Brug Fjern-UI
Fra
Til

Begræns afsendefunktion

Angiv indstillinger for begrænsning af adgang til afsendelsesfunktioner for udvalgte destinationer.
PIN-kode til adressebog
Angiv en pinkode, der skal indtastes for at kunne redigere eller lave tilføjelser i adressebogen. Angivelse af en pinkode for adressebogen
Begræns nye modtagere
Vælg, om antallet af faxnumre og e-mailadresser, der kan angives som destinationer, skal begrænses til dem, der allerede er i adressebogen. Begrænsning af tilgængelige destinationer
Fra
Til
Tillad afsendelse fra faxdriver
Aktivér eller deaktiver pc-fax (at sende fax fra en computer). Fjern tilladelse til pc-fax
Fra
Til
Begræns genafsendelse fra log
Vælg, om en destination ikke skal kunne vælges fra loggen over sendte jobs. Deaktivering af brugen af tidligere brugte destinationer
Fra
Til
Bekræft indtastet faxnummer
Vælg, om brugerne skal angive faxnummeret to gange, når det angives vha. taltasterne. Visning af skærmbilledet til bekræftelse af faxnummeret
Fra
Til
Bekræftelse på kodet opkald
Vælg, om der skal vises detaljer for et angivet kodeopkaldsnummer, når det vælges som destination. Viser destinationer i adressebogen
Fra
Til
Begræns rundsending
Vælg, om du vil forbyde sekventiel rundsending, der er funktion, som sender faxmeddelelser til flere destinationer efter hinanden. Tillader ikke sekventiel rundsending
Fra
Bekræft rundsending
Afvis rundsending

Vis joblog

Vælg, om loggene for kopiering, udskrivning, fax og scanning skal vises på maskinens display og i Kommunikationsstyringsrapporten.
Fra
Til

Brug som USB-enhed

Aktivér eller deaktiver den USB-port, som bruges til at forbinde maskinen med en computer. Begrænsning af USB-forbindelse med en computer
Fra
Til

Gem på USB-hukommelse

Vælg, om du vil tillade, at scannede dokumenter gemmes, at indstillinger eksporteres med <Eksportér> i <Import/eksport af indstillinger>, og at adressebogsdata overføres til en USB-hukommelsesenhed. Begrænsning af funktionen Scan til USB
Fra
Til

Hukommelsesmedieprint Til/Fra

Vælg, om du vil tillade udskrivning af data fra en USB-hukommelsesenhed, når den er sluttet til maskinen. Begrænsning af funktionen USB-udskrivning
Fra
Til

Aktivér Canon Mobile Scanning

Vælg, om du vil tillade scanning fra en mobilenhed ved hjælp af programmet Canon Mobile Scanning.
Fra
Til

Indst. for Google Cloudprinter *2

Aktivér eller deaktiver Google Cloudprinter. Brug af Google Cloudprinter
Aktivér Google Cloudprinter
Fra
Til
Reg.status for Google Cloudprinter

Import/eksport af indstillinger*2

Importér ellér eksportér indstillinger og addressebogsdata. Angivelse af <Importér> importerer indstillinger og adressebogsdata, der er gemt på en USB-hukommelse. Angivelse af <Eksportér> eksporterer indstillinger og adressebogsdata til en USB-hukommelse.
Importér
Eksportér
Hvis <Gem på USB-hukommelse> er indstillet til <Fra>, kan maskinen ikke eksportere adressebogen og indstillinger.

Indstillinger for Sikret print

Aktivér eller deaktiver sikker udskrivning. Udskrivning via sikker udskrivning
Fra
 
Til
Sikret print - slettetid
10 til 30 til 240 (min.)

PDL-valg (Plug and Play)

Vælg et sidebeskrivelsessprog, så maskinen registreres som en printer, der er kompatibel med det sprog, når den sluttes til en computer vha. Plug and Play. Installationsvejledning til MF-drivere
Netværk
Vælg et sidebeskrivelsessprog, så maskinen registreres som en printer, der er kompatibel med det sprog, når den registeres via netværket.
Fax
UFR II
UFR II (XPS)
USB
Vælg et sidebeskrivelsessprog, så maskinen registeres som en printer, der er kompatibel med det sprog, når den sluttes til en computer via USB.
UFR II
UFR II (XPS)

Registrér licens *2

Indtast en licensnøgle til at aktivere valgfrie funktioner.

Opdater firmware *2

Vælg, hvordan du vil installere opdateringen af firmwaren i overensstemmelse med maskinens miljø.
<Via pc>
Vælg for manuelt at installere den opdatering af firmwaren, der er tilgængelig på Canons websted. Du kan få en instruktion i, hvordan du skal installere opdateringen, ved at se den vejledning, der er tilgængelig på webstedet.
<Via internet>
Vælg indstillingen for automatisk at installere opdateringen af firmwaren uden brug af en computer. Følg vejledningen på skærmen for at udføre opdateringen. Maskinen skal have forbindelse til internettet.
Via pc
Via internet

Initialiser nøgle og certifikat *2

Vælg for at gendanne fabriksindstillingerne for [Nøgle- og certifikatindstillinger] og [CA-certifikatindstillinger]. Initialisering af nøgle og certifikat

Initialiser adressebog *2

Vælg for at gendanne fabriksindstillingerne for adressebogen. Initialisering af adressebogen

Initialiser menu *2

Vælg for at gendanne fabriksindstillingerne for nedenstående. Du kan gendanne alle indstillingerne på listen nedenfor på én gang, eller du kan gendanne enkelte indstillinger separat. Initialisering af menuer
Præferencer
Timerindstillinger
Almene indstillinger
Kopieringsindstillinger
Faxindstillinger
Scanningsindstillinger
Indstillinger for hukommelsesmedieprint
Printerindstillinger
Indstillinger for systemadministration
Initialiser alle
Indst. for systemadministration
Vælg for at gendanne fabriksindstillingerne for systemadministration. Du kan gendanne alle indstillinger for systemadministration på én gang. Initialisering af indstillinger for systemadministration
Netværksindstillinger
Indstil. for information om systemadmin.
Informationer om enhedsindstillinger
Adm. af Afdelings-ID Til/Fra
Sikkerhed/Indstillinger for adgang til fjern-UI
Indstillinger for kommunikationsstyring
Indstillinger for videresendelse
Gem/Print ved videresendelse
Begræns afsendefunktion
 
Registrér LDAP-server
Autentificeringsindstillinger for sendefunktion
Vis joblog
Brug som USB-enhed
Gem på USB-hukommelse
Hukommelsesmedieprint Til/Fra
Aktivér Canon Mobile Scanning
Indstillinger for Google Cloudprinter
Indstillinger for Sikret print
PDL-valg (Plug and Play)
Initialiser alle
0SS5-09X