Visning af netværksindstillinger

IP-adressen er ikke korrekt konfigureret, hvis den vises som "0.0.0.0".
Hvis maskinen tilsluttes en omkoblingshub eller bro, kan det medføre en forbindelsesfejl, selv når IP-adressen er korrekt konfigureret. Dette problem kan løses ved at angive et bestemt interval, før maskinen begynder at kommunikere. Indstilling af en ventetid for oprettelse af netværksforbindelse
Du kan udskrive en liste over aktuelle netværksindstillinger. Brugerdataliste/dataliste for systemadministrator

Visning af IPv4-indstillinger

  <Netværksinformation> <IPv4>  Vælg den indstilling, der skal vises

Visning af IPv6-indstillinger

  <Netværksinformation> <IPv6>  Vælg den indstilling, der skal vises

Visning af MAC-adressen

1
Tryk på <Menu>.
2
Tryk på <Netværksindstillinger>.
Hvis loginskærmen vises, skal du indtaste den korrekte id og pinkode med taltasterne og derefter trykke på . Logon på maskinen
3
Tryk på <Indstillinger for Ethernet-driver>.
0SS5-06U