Konfigurering af udskriftsprotokoller og WSD-funktioner

Konfigurer protokollerne, som bruges til udskrivning af dokumenter fra en computer med netværksforbindelse. Protokollerne, der understøttes af maskinen, omfatter LPD, RAW og WSD (Web Services on Devices).
Du kan ændre protokollernes portnumre ved at Ændring af portnumre.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i systemadministratortilstand. Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
2
Klik på [Indstillinger/registrering].
3
Klik på [Netværksindstillinger] [TCP/IP-indstillinger].
4
Konfigurer udskrivningsprotokoller.
Konfiguration af LPD eller RAW
1
Klik på [Rediger ...] i [LPD-indstillinger] eller [RAW-indstillinger].
2
Rediger indstillingerne efter behov.
[Brug LPD-print]
Marker afkrydsningsfeltet for at udskrive via LPD. Hvis du ikke bruger LPD-udskrivning, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.
[Brug RAW-print]
Marker afkrydsningsfeltet for at udskrive via RAW. Hvis du ikke bruger RAW-udskrivning, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.
[Modtag-timeout]
Angiv tidsperioden fra modtagelsen af data, til der opstår timeout for maskinen.
3
Klik på [OK].
Konfiguration af WSD
1
Klik på [Rediger ...] i [WSD-indstillinger].
2
Rediger indstillingerne efter behov.
[Brug WSD-print]
Marker afkrydsningsfeltet for at udskrive via WSD. Hvis du ikke bruger WSD-udskrivning, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.
[Brug WSD-browsing]
Marker afkrydsningsfeltet for at hente oplysninger om maskinen fra en computer via WSD. Afkrydsningsfeltet markeres automatisk, når afkrydsningsfeltet [Brug WSD-print] markeres.
[Brug WSD-scan]
WSD-scanning er tilgængeligt til Windows Vista/7/8/8.1 og giver mulighed for at scanne dokumenter til en computer, uden at du skal installere scannerdriveren. Marker afkrydsningsfeltet for at scanne dokumenter via WSD. Hvis du ikke bruger WSD-scanning, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.
[Brug computerscan]
Marker afkrydsningsfeltet for at bruge WSD-scanning ved at betjene maskinen via kontrolpanelet. Afkrydsningsfeltet kan kun markeres, når afkrydsningsfeltet [Anvend WSD-scan] markeres. Hvis du vil udføre en scanning, skal du trykke på <Scan> og angive en computer som scanningsdestination (Scanning fra maskinen).
[Brug Multicast Discovery]
Marker afkrydsningsfeltet for at indstille maskinen til at svare på rundsendingsregistreringsmeddelelser. Hvis afkrydsningsfeltet er ryddet, forbliver maskinen i dvaletilstand, også selvom der strømmer rundsendingsregistreringsmeddelelser på netværket.
3
Klik på [OK].
5
Genstart maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.
Brug af kontrolpanelet
Der kan opnås adgang til indstillingerne for LPD, RAW og WSD fra <Menu>.
Konfiguration af WSD-netværksenheder på Windows Vista/7/8/8.1
WSD-printeren og -scanneren kan tilføjes fra printermappen. Åbn printermappen (Visning af printermappen) klik på [Add a device] (Tilføj en enhed) eller [Add a printer] (Tilføj en printer), og følg vejledningen på skærmen. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du installerer MF-drivere til WSD-netværksprinteren, under Installationsvejledning til MF-drivere.
0SS5-06X