Scanning fra maskinen

 
Sekvensen med at "scanne et dokument og gemme det på en computer" kan kun udføres, når der scannes på maskinen.

Før scanning fra maskinen

Før du scanner fra maskinen, skal du først konfigurere indstillinger for både maskinen og en computer. Brug følgende trin.
Konfiguration af maskinen
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i systemadministratortilstand. Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
2
Klik på [Indstillinger/registrering].
3
Klik på [Netværksindstillinger]  [TCP/IP-indstillinger].
4
Klik på [Rediger ...] i [WSD-indstillinger].
5
Markér afkrydsningsfeltet [Brug WSD-scan] og [Brug computerscan].
6
Klik på [OK].
7
Genstart maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.
Konfiguration af computeren
8
Åbn mappen printer. Visning af printermappen
9
Klik på [Add a device] (Tilføj en enhed) eller [Add a printer] (Tilføj en printer).
10
Vælg maskinen, når den er blevet registreret, og klik på [Next] (Næste).

Scanning

1
Placer dokumentet/dokumenterne. Placering af dokumenter
Når du scanner flere dokumenter, skal du lægge dem i fremføreren.
2
Tryk på <Scan>.
3
Tryk på <Computer>.
4
Tryk på destinationen.
Der kan maksimalt tilsluttes én computer.
5
Tryk på <Scanning>.
6
Tryk på .
Scanningen starter.
Hvis du vil annullere, skal du trykke på <Annuller>  <Ja>.
Andre nyttige scanningsfunktioner
Du kan gemme scannede dokumenter på en USB-hukommelsesenhed eller sende dem som vedhæftede filer i e-mails. Dokumenterne kan også gemmes i delte mapper og på filservere. Du kan udføre disse funktioner direkte fra maskinen.
0SS5-056