Konfiguration af indstillinger for software til styring af enheder

Du kan lette indsamling og administration af forskellige oplysninger om netværkstilsluttede enheder ved at implementere software til styring af enheder, f.eks. iW Management Console*, på netværket. Oplysninger som f.eks. enhedsindstillinger, adressebøger og fejllogge hentes og distribueres via servercomputeren. Hvis maskinen er tilsluttet et sådant netværk, søger iW efter maskinen på netværket ved hjælp af protokoller som f.eks. SLP (Service Location Protocol) for at indsamle oplysninger fra maskinen. Angiver ALP-indstillinger og indstillinger for kommunikation mellem maskinen og plug-ins til iW Management Console. Disse indstillinger udføres via Brugerinterface til fjernbetjening.
* Få flere oplysninger om iW Management Console ved at kontakte din lokale autoriserede Canon-forhandler.
Sådan bruges plug-ins til iW Management Console
Du skal aktivere dedikeret portindstilling og SNMP-indstilling (enten SNMPv1 eller SNMPv3) for at kommunikere med et plug-in til iW Management Console. Vælg [Læs/skriv] (fuld adgangsrettighed) for [MIB-adgangstilladelse] i SNMP-indstillingen (enten SNMPv1 eller SNMPv3). Indstil. for dedikeret port Overvågning og styring af maskinen med SNMP

Konfiguration af SLP-kommunikation med software til styring af enheder

1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i systemadministratortilstand. Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
2
Klik på [Indstillinger/registrering].
3
Klik på [Netværksindstillinger]  [TCP/IP-indstillinger].
4
Angiv SLP-indstillingerne.
Angivelse af registrering af multicast-enheder
Underretning til software til styring af enheder, om maskinen er tændt eller slukket
5
Genstart maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.

Konfiguration af indstillinger for plug-ins til iW Management Console

Angiver indstillinger for at validere kommunikation med plug-in'et Adressebog til iW Management Console og plug-in'et Styring af enhedskonfiguration til iW Management Console på maskinen. Disse plug-ins bruges til at administrere adressebøgers og maskiners indstillingsværdier.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i systemadministratortilstand. Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
2
Klik på [Indstillinger/registrering].
3
Klik på [Netværksindstillinger]  [Indstillinger for styring af enhedsindstillinger].
4
Klik på [Rediger ...].
5
Vælg [Brug Styring af enhedsindstillinger]  [OK].
Når du markerer afkrydsningsfeltet, kan maskinen kommunikere med plug-ins.
0SS5-07R