Angivelse af IP-adresser for firewall-regler

Du kan enten begrænse kommunikation udelukkende til enheder med angivne IP-adresser, eller du kan blokere enheden med angivne IP-adresser, men tillade anden kommunikation. Du kan angive en enkelt IP-adresse eller et IP-adresseområde.
Der kan angives op til 16 IP-adresser (eller IP-adresseområder) for både IPv4 og IPv6.
De pakkefiltre, der er beskrevet i dette afsnit, styrer meddelelser via TCP, UDP og ICMP.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i systemadministratorstatus. Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
2
Klik på [Indstillinger/registrering].
3
Klik på [Sikkerhedsindstillinger] [IP-adressefilter].
4
Klik på [Rediger ...] for den filtertype, du vil bruge.
[IPv4-adresse: Udgående filter]
Vælg for at begrænse dataafsendelse fra maskinen til en computer ved at angive IPv4-adresser.
[IPv4-adresse: Indgående filter]
Vælg for at begrænse dataafsendelse fra maskinen til en computer ved at angive IPv4-adresser.
[IPv6-adresse: Udgående filter]
Vælg for at begrænse dataafsendelse fra maskinen til en computer ved at angive IPv6-adresser.
[IPv6-adresse: Indgående filter]
Vælg for at begrænse dataafsendelse fra maskinen til en computer ved at angive IPv6-adresser.
5
Angiv indstillingerne for pakkefiltrering.
Vælg standardpolitikken for at tillade eller afvise andre enheders kommunikation med maskinen, og angiv derefter IP-adresserne for undtagelser.
1
Markér afkrydsningsfeltet [Brug filter], og klik på [Afvis] eller alternativknappen [Tillad] for [Standardpolitik].
[Brug filter]
Markér afkrydsningsfeltet for at begrænse kommunikation. Ryd afkrydsningsfeltet for at deaktivere begrænsningen.
[Standardpolitik]
Vælg betingelsen for at tillade eller afvise andre enheders kommunikation med maskinen.
[Afvis]
Vælg for kun at godkende kommunikationspakker, når de sendes til eller modtages fra enheder, hvis IP-adresser er indtastet i [Fejladresser]. Kommunikation med andre enheder er ikke tilladt.
[Tillad]
Vælg for at blokere kommunikationspakker, når de sendes til eller modtages fra enheder, hvis IP-adresser er indtastet i [Fejladresser]. Kommunikation med andre enheder er tilladt.
2
Angiv adresseundtagelser.
Indtast IP-adressen (eller IP-adresseområdet) i tekstfeltet [Adresse til registrering], og klik på [Tilføj].

Kontrollér, om der er indtastningsfejl
Hvis IP-adresserne er indtastet forkert, kan du muligvis ikke få adgang til maskinen fra Brugerinterface til fjernbetjening. I dette tilfælde skal du angive <IPv4-adressefilter> eller <IPv6-adressefilter> til <Fra>. IPv4-adressefilter    IPv6-adressefilter

Indtastningsformular for IP-adresser
Beskrivelse
Eksempel
Indtastning af en enkelt adresse
IPv4:
Adskil tal med punktummer.
192.168.0.10
IPv6:
Adskil alfanumeriske tegn med kolonner.
fe80::10
Angivelse af adresseområder
Indsæt en bindestreg mellem adresserne.
192.168.0.10-192.168.0.20
Angivelse af adresseområder med et præfiks
Indtast adressen efterfulgt af en skråstreg og et tal, der indikerer præfikslængde.
192.168.0.32/27

fe80::1234/64
Når [Afvis] er valgt for et udgående filter
Kan udgående pakker for multicast og rundsending ikke filtreres.
Sletning af en IP-adresse fra undtagelser
Marker en IP-adresse, og klik på [Slet].
3
Klik på [OK].
6
Genstart maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.
Du kan aktivere eller deaktivere indstillingerne for IP-adressefeltet fra <Menu>. IPv4-adressefilter    IPv6-adressefilter
0SS5-082