Angivelse af MAC-adresser for firewall-regler

Du kan begrænse kommunikation udelukkende til enheder med angivne MAC-adresser, eller du kan blokere enheden med angivne MAC-adresser, men tillade anden kommunikation. Der kan angives op til 32 MAC-adresser.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i systemadministratorstatus. Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
2
Klik på [Indstillinger/registrering].
3
Klik på [Sikkerhedsindstillinger] [MAC-adressefilter].
4
Klik på [Rediger ...] for en filtertype.
[Udgående filter]
Vælg for at begrænse dataafsendelse fra maskinen til en computer ved at angive MAC-adresser.
[Indgående filter]
Vælg for at begrænse dataafsendelse fra maskinen til en computer ved at angive MAC-adresser.
5
Angiv indstillingerne for pakkefiltrering.
Vælg betingelsen (standardpolitik) for at tillade eller afvise andre enheders kommunikation med maskinen, og angiv derefter MAC-adresserne for undtagelser.
1
Markér afkrydsningsfeltet [Brug filter], og klik på [Afvis] eller alternativknappen [Tillad] for [Standardpolitik].
[Brug filter]
Markér afkrydsningsfeltet for at begrænse kommunikation. Ryd afkrydsningsfeltet for at deaktivere begrænsningen.
[Standardpolitik]
Vælg betingelsen for at tillade eller afvise andre enheders kommunikation med maskinen.
[Afvis]
Vælg for kun at godkende kommunikationspakker, når de sendes til eller modtages fra enheder, hvis MAC-adresser er indtastet i [Fejladresser]. Kommunikation med andre enheder er ikke tilladt.
[Tillad]
Vælg for at blokere kommunikationspakker, når de sendes til eller modtages fra enheder, hvis MAC-adresser er indtastet i [Fejladresser]. Kommunikation med andre enheder er tilladt.
2
Angiv adresseundtagelser.
Indtast MAC-adressen i tekstfeltet [Adresse til registrering], og klik på [Tilføj].
Det er ikke nødvendigt at adskille adressen med bindestreger eller koloner.

Kontrollér, om der er indtastningsfejl
Hvis MAC-adresserne er indtastet forkert, kan du muligvis ikke få adgang til maskinen fra Brugerinterface til fjernbetjening. I dette tilfælde skal du angive <MAC-adressefilter> til <Fra>. MAC-adressefilter
 

Når [Afvis] er valgt for et udgående filter
Kan udgående pakker for multicast og rundsending ikke filtreres.
Sletning af en MAC-adresse fra undtagelser
Vælg en MAC-adresse, og klik på [Slet].
3
Klik på [OK].
6
Genstart maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.
Du kan aktivere eller deaktivere indstillingerne for IP-adressefeltet fra <Menu>. MAC-adressefilter
0SS5-083