Angivelse af en pinkode for adressebogen

 
Adressebogen kan indstilles til at kræve, at brugerne indtaster en pinkode for at kunne føje nye poster til adressebogen eller redigere allerede eksisterende poster. Angivelse af en pinkode for adressebogen kan reducere risikoen for, at dokumenter sendes til utilsigtede modtagere, da ændringer i adressebogen kun kan udføres af brugere, der kender pinkoden.
1
Tryk på <Menu>.
2
Tryk på <Indstillinger for systemadministration>.
Hvis loginskærmen vises, skal du indtaste den korrekte id og pinkode med taltasterne og derefter trykke på . Logon på maskinen
3
Tryk på <Begræns afsendefunktion>  <PIN-kode til adressebog>.
4
Angiv en pinkode for redigering af adressebogen.
Angiv et tal på op til syv cifre ved hjælp af taltasterne, og tryk på <Anvend>.
Når <PIN (bekræft)> vises, skal du angive pinkoden igen for at bekræfte.
Du kan ikke angive en pinkode, der kun består af nuller, f.eks. "00" eller "0000000".
Pinkoden deaktiveres ved at trykke på  for at slette pinkoden (lad tekstfeltet være tomt) og trykke på <Anvend>.
Ud over at indstille pinkoden til adressebogen kan du øge sikkerheden ved at udføre følgende handlinger:
Begrænsning af tilføjelsen af nye destinationer Begrænsning af tilgængelige destinationer
Deaktivering af Pc-fax-funktionen Fjern tilladelse til pc-fax
0SS5-088