Begrænsning af tilgængelige destinationer

 
Ved at begrænse faxnumre, der kan angives, når der sendes dokumenter til i forvejen registrerede numre i adressebogen, tidligere anvendte numre eller numre, der kan søges efter fra LDAP-servere, kan du reducere risikoen for at angive ukorrekte destination og forhindre brugere i at lække oplysninger. Når denne funktion er aktiveret, tillader maskinen ikke brugere at angive destinationer ved hjælp af taltasterne, at føje nye poster til adressebogen eller at redigere allerede eksisterende poster i adressebogen.
1
Tryk på <Menu>.
2
Tryk på <Indstillinger for systemadministration>.
Hvis loginskærmen vises, skal du indtaste den korrekte id og pinkode med taltasterne og derefter trykke på . Logon på maskinen
3
Tryk på <Begræns afsendefunktion>  <Begræns nye modtagere>.
4
Tryk på <Til>.
 <Fra>
Annullerer begrænsningen på nye destinationer. Faxnumre og e-mailadresser kan angives ved hjælp af alle metoder.
 <Til>
Aktivere begrænsningen. Brugere kan angive destinationer ved at vælge fra adressebogen eller søge på LDAP-serverne.
Denne funktion begrænser ikke de tilgængelige destinationer for pc-fax.
0SS5-089