Begrænsning af USB-funktioner

USB er en praktisk måde at oprette forbindelse til perifere enheder og lagre eller flytte data på, men USB kan også være en kilde til informationslækage, hvis det ikke håndteres korrekt. Vær særdeles omhyggelig ved håndtering af USB-hukommelsesenheder. Dette afsnit beskriver, hvordan du begrænser forbindelse via maskinens USB-port, og hvordan du forbyder brugen af USB-hukommelsesenheder.

Begrænsning af USB-forbindelse med en computer

Du kan deaktivere USB-porten, der findes bagest på maskinen. Hvis denne port er deaktiveret, kan maskinen ikke kommunikere med en computer via USB. Denne indstilling påvirker ikke USB-porten på maskinens forside, der bruges til tilknytning af USB-hukommelsesenheder.
1
Tryk på <Menu>.
2
Tryk på <Indstillinger for systemadministration>.
Hvis loginskærmen vises, skal du indtaste den korrekte id og pinkode med taltasterne og derefter trykke på . Logon på maskinen
3
Tryk på <Brug som USB-enhed>.
4
Tryk på <Fra>.
 <Fra>
Deaktiverer USB-porten, der findes bagest på maskinen.
 <Til>
Aktiverer USB-porten, der findes bagest på maskinen.
5
Genstart maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.

Begrænsning af funktionen Scan til USB

Du kan deaktivere udskrivningsdata fra en USB-hukommelsesenhed. Hvis denne funktion er aktiveret, kan scannede data ikke lagres på en USB-hukommelsesenhed. USB-hukommelsesenheder tilsluttes USB-porten foran på maskinen.
1
Tryk på <Menu>.
2
Tryk på <Indstillinger for systemadministration>.
Hvis loginskærmen vises, skal du indtaste den korrekte id og pinkode med taltasterne og derefter trykke på . Logon på maskinen
3
Tryk på <Gem på USB-hukommelse>.
4
Tryk på <Fra>.
 <Fra>
Forbyder datalagring på en USB-hukommelsesenhed. Scannede data kan ikke lagres på en USB-hukommelsesenhed.
 <Til>
Tillader datalagring på en USB-hukommelsesenhed.
5
Genstart maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.

Begrænsning af funktionen USB-udskrivning

Du kan deaktivere datalagring på en USB-hukommelsesenhed. Data i en USB-hukommelsesenhed kan ikke udskrives.
1
Tryk på <Menu>.
2
Tryk på <Indstillinger for systemadministration>.
Hvis loginskærmen vises, skal du indtaste den korrekte id og pinkode med taltasterne og derefter trykke på . Logon på maskinen
3
Tryk på <Hukommelsesmedieprint Til/Fra>.
4
Tryk på <Fra>.
 <Fra>
Deaktiverer funktionen til læsning af data fra en USB-hukommelsesenhed. Data i en USB-hukommelsesenhed kan ikke udskrives.
 <Til>
Aktiverer funktionen for at udskrive data, der er lagret på USB-hukommelsesenheden.
5
Genstart maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.
0SS5-08H