Deaktivering af HTTP-kommunikation

HTTP bruges til kommunikation via netværket, f.eks. når du har adgang til maskinen via Brugerinterface til fjernbetjening. Hvis du bruger en USB-forbindelse eller på anden måde ikke bruge HTTP, kan du deaktivere HTTP, så skadelig indtrængning fra tredjepart via den ubrugte HTTP-port blokeres.
Deaktivering af HTTP deaktiverer nogle af netværksfunktionerne som f.eks. Brugerinterface til fjernbetjening og WSD-udskrivning.
1
Tryk på <Menu>.
2
Tryk på <Netværksindstillinger>.
Hvis loginskærmen vises, skal du indtaste den korrekte id og pinkode med taltasterne og derefter trykke på . Logon på maskinen
3
Tryk på <TCP/IP-indstillinger>  <Brug HTTP>.
4
Tryk på <Fra>.
 <Fra>
Deaktiverer HTTP-kommunikation.
 <Til>
Aktiverer HTTP-kommunikation.
0SS5-08J