Handset-J1

Maskinen har en FAX/TEL-skiftefunktion til at skifte til telefonen, når der kommer et opkald, og til fax, når der kommer en fax. Ved at slutte en telefon eller HANDSET-J1 til maskinen kan du foretage og modtage opkald på samme måde som med en almindelig telefon. Se Indstil maskinen til at modtage faxer instruktioner om, hvordan du konfigurerer FAX/TEL-funktionen.
Hvis du vil foretage/modtage opkald, skal du slutte en telefon eller HANDSET-J1 til maskinen.
Selvom din telefon og HANDSET-J1 kan være installeret samtidig, kan du kun bruge en af dem ad gangen.

Sådan foretager du et opkald

1
Løft HANDSET-J1.
2
Tryk på <Fax>.
3
Angiv destinationen ved hjælp af taltasterne, og tryk på <Anvend>.
4
Når den anden part svarer, skal du begynde opkaldet.
5
Når opkaldet slutter, skal du udskifte HANDSET-J1.

Ved udskiftning af HANDSET-J1 skal du indstille ledningen til den korrekte position.

Sådan modtager du et opkald

1
Når telefonen ringer, skal du løfte HANDSET-J1 og starte opkaldet.
Designet af HANDSET-J1 kan variere, men funktionaliteten og kvaliteten er den samme. Du kan indstille telefonens opkaldslydstyrke til høj, lav eller fra. Brug spidsen af en mekanisk blyant osv. til at justere opkaldslydstyrken.
*1 Rørknap
*2 Knap til opkaldslydstyrke
2
Når opkaldet slutter, skal du udskifte HANDSET-J1.
Ved udskiftning af HANDSET-J1 skal du indstille ledningen til den korrekte position.
Hvis du oplever hylelyde fra HANDSET-J1, skal du reducere lydstyrken for alarm og opkald. (Justering af lydstyrke)
0SS5-0ES