Een aangepast papierformaat registreren

U kunt maximaal drie aangepaste papierformaten opslaan die u regelmatig gebruikt.
1
Tik op <Papierinst.>.
2
Tik op <Gebruikerspapier registreren>.
3
Tik op <Niet geregistr.>.
Als de papierformaten <1> tot en met <3> al zijn ingesteld, kunt u een instelling wijzigen of verwijderen om door te gaan. De procedures hiervoor worden hierna beschreven.
Een instelling wijzigen
1
Tik op het geregistreerde formaat dat u wilt wijzigen.
2
Tik op <Bewerken> en ga naar stap 4.
Een instelling verwijderen
1
Tik op het geregistreerde formaat dat u wilt verwijderen.
2
Tik op <Verwijderen>.
3
Tik op <Ja>.
4
Geef het papierformaat op.
1
Geef de lengte van de zijde <X> op (de korte zijde).
Tik op <X>.
Geef de lengte van de zijde <X> op met / of numerieke toetsen voor het invoeren van hele getallen en decimalen, en tik op <Toepassen>.
2
Geef de lengte van de zijde <Y> op (de lange zijde).
Tik op <Y>.
Geef de lengte van de zijde <Y> op en tik op <Toepassen>.
 
3
Tik op <Toepassen>.
5
Tik op het papiertype.
Opgeslagen instellingen voor afwijkend papier selecteren
De papierformaten die u met de bovenstaande procedure registreert, worden weergegeven in het scherm voor het selecteren van het papierformaat.
Het papierformaat voor de papierlade selecteren
Op het scherm waarop u het papierformaat kunt opgeven dat in de papierladen is geplaatst, ziet u de opgeslagen papierformaten. Het papiertype opgeven voor het papier in de papierlade
Als u het papierformaat voor de papiertafel selecteert
Als papier in de papiertafel is geplaatst, wordt het scherm voor het selecteren van het papierformaat voor de papiertafel weergegeven. Dit scherm bevat de geregistreerde papierformaten. Het papierformaat en -type opgeven voor het papier in de papiertafel
De geregistreerde papierformaten worden weergegeven wanneer u de standaardpapierinstellingen voor de papiertafel opgeeft. Op het scherm kunt u één van de weergegeven formaten selecteren als het standaardpapierformaat voor de papiertafel. Standaardpapierinstellingen registreren voor de papiertafel
0SJY-015