Opgeven met numerieke toetsen (fax)

 
Gebruik de numerieke toetsen op het bedieningspaneel om bestemmingen op te geven.
Als <Beperk nieuwe bestemmingen> is ingesteld op <Aan>, kunt u geen bestemmingen invoeren met de numerieke toetsen.
1
Tik op <Faxen>.
2
Voer de bestemming in met de numerieke toetsen en tik op <Toepassen>.
Als u een verkeerd teken invoert, drukt u op . (Druk eenmaal op de toets om het laatst ingevoerde teken te wissen. Houd de toets langer ingedrukt om alle ingevoerde tekens te wissen.)

Als u extra bestemmingen wilt opgeven, tikt u op <Bestemming>  <Gebruik numerieke toetsen opgeven> voordat u bestemmingen invoert. U kunt maximaal 10 bestemmingen opgeven.
Als <Bevestig ingevoerd faxnummer> is ingesteld op <Aan>, verschijnt er een scherm met de vraag de bestemming nogmaals in te voeren (Scherm weergeven voor het bevestigen van faxnummers). Voer ter bevestiging dezelfde bestemming in.
Het maximum aantal bestemmingen dat u kunt opgeven door de numerieke toetsen te gebruiken in combinatie met een LDAP-server is 10. Als u bijvoorbeeld zeven bestemmingen hebt opgegeven via een LDAP-server, kunt u nog maximaal drie bestemmingen opgeven met de numerieke toetsen.
Bestemmingen verwijderen
Als u meerdere bestemmingen hebt opgegeven, kunt u indien nodig bestemmingen verwijderen.
0SJY-02Y