Faxen gelijktijdig naar meerdere bestemmingen verzenden (groepsverzending)

 
U kunt faxen versturen naar maximaal 310 bestemmingen tegelijk. Gebruik de numerieke toetsen* of het adresboek om meerdere bestemmingen op te geven. Als uw organisatie beschikt over een LDAP-server*, kunt u de server via het apparaat raadplegen en vervolgens maximaal 10 bestemmingen opgeven.
* Het maximumaantal bestemmingen dat u kunt opgeven wanneer u een LDAP-server of de numerieke toetsen gebruikt, is 10. Als u de numerieke toetsen gebruikt in combinatie met een LDAP-server, kunt u een totaal van 10 bestemmingen opgeven. Als u bijvoorbeeld zeven bestemmingen hebt opgegeven met de numerieke toetsen, kunt u nog maximaal drie bestemmingen opgeven uit het adresboek van een LDAP-server.
Als <Beperk groepsverzending> is ingesteld op <Weiger groepsverzending>, kunt u deze functie niet gebruiken.
U moet bestemmingen opslaan in het adresboek om deze functie te kunnen gebruiken.
1
Plaats één of meer documenten. Documenten plaatsen
2
Tik op <Faxen>.
3
Geef de bestemming op.
Als u dit wilt doen met de numerieke toetsen, voert u het faxnummer in en tikt u op <Toepassen>. Als u extra bestemmingen wilt opgeven, tikt u op <Bestemming>  <Gebruik numerieke toetsen opgeven> voordat u bestemmingen invoert.
Opgeven vanuit het adresboek Opgeven vanuit het adresboek (fax)
Opgeven vanuit het adresboek van een LDAP-server Bestemmingen op een LDAP-server opgeven (fax)
4
Geef de gewenste scaninstellingen op.
Verschillende faxinstellingen
5
Druk op  om het verzenden te starten.
0SJY-039