Groepsverzending blokkeren

Groepsverzending is een functie waarmee u achter elkaar faxen naar verschillende ontvangers kunt sturen. Deze functie kunt u desgewenst uitschakelen.
1
Tik op <Menu>.
2
Tik op <Instellingen Systeembeheer>.
Als het aanmeldingsscherm verschijnt, gebruikt u de numerieke toetsen om de juiste combinatie van ID en pincode in te voeren. Druk vervolgens op . Aanmelden bij de machine
3
Tik op <Beperk TX-functie>  <Beperk groepsverzending>.
4
Tik op <Bevestig groepsverzending> of <Weiger groepsverzending>.
 <Uit>
Selecteer deze optie om groepsverzending toe te staan.
 <Bevestig groepsverzending>
Selecteer deze optie om het bevestigingsscherm weer te geven als u een fax verstuurt met groepsverzending.
 <Weiger groepsverzending>
Selecteer deze optie om groepsverzending te blokkeren.
0SJY-08F