Een bestandsindeling selecteren

 
U kunt kiezen naar welke bestandsindeling documenten worden geconverteerd. Gescande documenten worden geconverteerd naar de bestandsindeling die u hier opgeeft en dan naar de opgegeven bestemming verzonden.
<Scannen>  geef bestemmingen op of sluit een USB-geheugenapparaat aan <Bestandsindeling>  tik op een bestandsindeling

Bestandsindeling

Maak een keuze uit <PDF>, <PDF (Compact)>, <PDF (Compact/OCR)>, <PDF (OCR)>, <JPEG> en <TIFF>.

<PDF-details instellen>* /<PDF/TIFF-details instellen>*

U kunt opgeven dat het PDF-document alleen met een wachtwoord kan worden geopend of dat moet worden aangetoond dat het document vanaf het apparaat is gescand. Ook kunt u opgeven of meerdere afbeeldingen over afzonderlijke bestanden moeten worden verdeeld wanneer die per e-mail worden verzonden of op een bestandsserver worden opgeslagen.

* Bepaalde bestanden zijn alleen beschikbaar als de optionele Send PDF Security Feature Set is ingeschakeld.
Als u <PDF (Compact)> kiest, worden foto's en illustraties in documenten meer gecomprimeerd dan bij <PDF>. Het bestand is dus kleiner, maar de beeldkwaliteit van bepaalde documenten is mogelijk lager, evenals het aantal documenten dat u tegelijk kunt scannen. Als u <PDF (Compact)> selecteert, kunt u het compressieniveau opgeven.
U kunt een doorzoekbare PDF maken door <PDF (Compact/OCR)> of <PDF (OCR)> te selecteren om het document te verwerken met OCR (Optical Character Recognition). Deze functie detecteert de richting van het document en draait het automatisch om een PDF te maken. Zie OCR-inst. (doorzoekbare tekst) voor meer informatie.
Raadpleeg Verzendfunctie voor de resoluties van elke bestandsindeling.
Gedetailleerde instellingen voor <PDF (Compact)>
0SJY-05U