Toegangsmachtigingen instellen

Bescherm de machine tegen ongeoorloofde toegang door alleen gebruikers met toegangsmachtigingen toegang te bieden tot de machine. Toegangsmachtigingen worden afzonderlijk ingesteld per account, of "id". Er kan voor elke id een pincode worden ingesteld. Als een gebruiker het apparaat wil gebruiken en het invoeren van id's is ingeschakeld, verschijnt er een aanmeldingsscherm en moet de gebruiker een bestaande combinatie van id en wachtwoord invoeren om toegang te krijgen tot het apparaat.
Er zijn twee soorten id's: ID systeembeheerder, die uitsluitend is bedoeld voor beheerders, en Afdeling ID voor gewone gebruikers. ID systeembeheerder is een account met maximale toegangsmachtigingen. Met ID systeembeheerder kunt u voor elke id beperkingen instellen ten aanzien van het gebruiken van functies, zoals kopiëren in kleur en faxen. Als deze twee soorten id's tegelijk worden gebruikt, zijn er dus twee verschillende sets met machtigingsniveaus ingesteld. Dit betekent dat het apparaat flexibel kan worden beheerd en de beveiliging kan worden verbeterd.
Systeembeheerder-ID
ID systeembeheerder is een account met maximale toegangsmachtigingen. U moet zich op het apparaat aanmelden met de systeembeheerder-ID om toegang te krijgen tot <Netwerkinstellingen> of <Instellingen Systeembeheer>. Er kan maar één ID systeembeheerder worden geregistreerd. U moet de systeembeheerder-ID instellen om het gebruik van het apparaat te kunnen beheren.
Afdelings-id (Afdelings-ID beheer)
U kunt toegangsmachtigingen opgeven voor een gebruiker (of groep gebruikers) door een Afdeling ID te registreren. U kunt meerdere Afdeling ID's registreren. Als een gebruiker probeert het apparaat te gebruiken terwijl Afdeling ID's zijn ingeschakeld, verschijnt er een aanmeldingsscherm en moet de gebruiker zijn of haar Afdeling ID met bijbehorende pincode invoeren om toegang te krijgen tot het apparaat. U kunt per Afdeling ID allerlei informatie weergeven, zoals het aantal pagina's dat is gekopieerd, afgedrukt of gescand in zwart-wit of kleur.
Pincode voor toegang tot de UI op afstand
Dit is een pincode voor gebruik van de UI op afstand. Alleen gebruikers die de pincode kennen, krijgen toegang tot de UI op afstand.
0SJY-07W