Een pincode voor toegang tot de UI op afstand instellen

U kunt een pincode voor toegang tot de UI op afstand instellen. Alle gebruikers gebruiken een gezamenlijke pincode.
OPMERKINGEN
Wanneer Afdelings-id-beheer is ingeschakeld (Afdeling-ID beheer configureren), is deze instelling niet vereist.
1
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. De UI op afstand starten
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Beveiligingsinstellingen]  [Instellingen externe UI].
4
Klik op [Bewerken...].
5
Schakel het selectievakje [Toegangspincode externe UI gebruiken] in en stel de pincode in.
[Toegangspincode externe UI gebruiken]
Als u dit selectievakje selecteert, moet u een pincode invoeren om toegang te krijgen tot de UI op afstand.
[Instellen/Wijzigen pincode]
Als u een pincode wilt instellen, schakelt u het selectievakje in en typt u een code van maximaal zeven cijfers in de tekstvakken [Pincode] en [Bevestigen].
6
Klik op [OK].
OPMERKINGEN
Als u de pincode bent vergeten
Stel een nieuwe pincode voor toegang tot de UI op afstand in in het instellingenmenu op het bedieningspaneel. Voer de volgende bewerking uit op het apparaat: <Menu>  <Instellingen Systeembeheer>  <Instellingen externe UI>  <Beveiligingsinstellingen voor toegang via externe UI>  <Aan>  Voer pincode in  <Toepassen>  Voer pincode in (bevestiging)  <Toepassen>.
Als de instellingen voor de UI op afstand worden geïnitialiseerd
De pincode voor toegang tot de UI op afstand wordt ook geïnitialiseerd. Na een initialisatie stelt u de pincode opnieuw in. Menu initialiseren
0SJY-0FS