De systeembeheerders-id instellen

Systeembeheerder-ID is een afdelings-ID die uitsluitend bedoeld is voor beheerders met maximale toegangsrechten. In de fabriek worden een standaard-ID en -pincode op het apparaat ingesteld, die u dient te wijzigen. De instellingen van de ID systeembeheerder zijn essentieel voor de beveiliging van het apparaat en het is dus belangrijk dat alleen beheerders de ID systeembeheerder en pincode weten.
1
Tik op <Menu>.
2
Tik op <Instellingen Systeembeheer>.
3
Voer de systeembeheerder-ID en pincode in met de numerieke toetsen en druk op  .
De standaardinstelling van de ID en de pincode is "7654321".
4
Selecteer <Instellingen Systeembeheerderinformatie>  <Systeembeheerder-ID en pincode>.
5
Wijzig de systeembeheerder-ID en pincode.
Geef een waarde op voor <Systeembeheerder-ID> en typ vervolgens de pincode bij <Pincode systeembeheerder>.
Voer met de numerieke toetsen een pincode in van maximaal zeven cijfers en tik op <Toepassen>.
Als <Pin (bevestigen)> wordt weergegeven, voert u de pincode nogmaals in om deze te bevestigen.
U kunt geen ID of pincode registreren die alleen uit nullen bestaat, zoals "00" of "0000000".
Naam van systeembeheerder instellen
Instellingen configureren via de UI op afstand
Geef de systeembeheerder-ID en pincode op in [Systeembeheerder-modus] in de UI op afstand en meld u aan. Klik op [Instellingen/registratie] [Systeembeheer]  [Bewerken...] en configureer instellingen op het weergegeven scherm.
Via de UI op afstand kunt u verschillende gegevens opslaan, zoals contactgegevens, opmerkingen van de beheerder, de installatielocatie van het apparaat en de instellingen die u kunt opslaan via het bedieningspaneel. De opgeslagen gegevens kunt u bekijken op de pagina [Apparaatinformatie] van de UI op afstand. Gegevens van systeembeheerder controleren
Als de optionele Copy Card Reader wordt bevestigd na het wijzigen van de systeembeheerder-ID en systeempincode
De systeembeheerder-ID en systeempincode worden teruggezet op de standaardinstelling: "7654321".
0SJY-07X