Faxen via de pc uitschakelen

U kunt instellen dat gebruikers geen faxen kunnen versturen vanaf een computer.
1
Tik op <Menu>.
2
Tik op <Instellingen Systeembeheer>.
Als het aanmeldingsscherm verschijnt, gebruikt u de numerieke toetsen om de juiste combinatie van ID en pincode in te voeren. Druk vervolgens op . Aanmelden bij de machine
3
Tik op <Beperk TX-functie>  <Toestaan faxstuurprogramma TX>.
4
Tik op <Uit>.
 <Uit>
Selecteer deze optie om faxen vanaf een computer te blokkeren.
 <Aan>
Selecteer deze optie om faxen vanaf een computer toe te staan.
0SJY-08A