Instellingen opslaan/laden

U kunt de instellingen van menuopties opslaan op uw computer of de geregistreerde gegevens opslaan op het apparaat. De geëxporteerde gegevens kunnen worden geïmporteerd. Als u hetzelfde model gebruikt, kunnen andere apparaten de gegevens importeren die van dit apparaat zijn geëxporteerd en omgekeerd. Deze bewerkingen kunt u alleen uitvoeren als u zich hebt aangemeld in de systeembeheerdersmodus.
Instellingen die u niet kunt importeren of exporteren
Instellingen
Locatie
<Huidige datum/tijd instellen>
<Menu>  <Tijdklokinstellingen>  <Instellingen Datum en tijd>
<Faxinstallatiegids>
<Menu>  <Faxinstellingen>
[Gebruikersinstellingen 1]/[Gebruikersinstellingen 2]/[Gebruikersinstellingen 3]
[Instellingen/registratie]  [Netwerkinstellingen]  [SNMP-instellingen]  [SNMPv3-instellingen]
[Contextinstellingen]
[Paginatotaal afdelings-ID]
[Instellingen/registratie]  [Afdelings-ID beheer]
[Instellingen sleutel en certificaat]
[Instellingen/registratie]  [Beveiligingsinstellingen]
[Instellingen CA-certificaat]
<Initialiseer na vervangen onderdelen>
<Menu>  <Aanpassing/onderhoud>
<Selecteer land/regio>
<Menu>  <Instellingen Systeembeheer>
<Instellingen voor doorsturen>
<Instellingen externe UI>
<Instellingen importeren/exporteren>
<Registreer licentie>
<Update firmware>
<Sleutel en certificaat initialiseren>
<Adresboek initialiseren>
<Menu initialiseren>
<TX-document archiveren>
<Menu>  <Instellingen Systeembeheer>  <Instellingen Communicatiebeheer>  <Faxinstellingen>

Instellingen opslaan

1
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. De UI op afstand starten
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Importeren/Exporteren] [Exporteren].
4
Geef exportinstellingen op.
[Instellingen/registratie]
Schakel het selectievakje in.
[Encryptiewachtwoord]
Voer het wachtwoord in.
[Bevestigen]
Voer hetzelfde wachtwoord in.
5
Klik op [Start exporteren].
6
Volg de aanwijzingen op het scherm om de locatie op te geven voor de geëxporteerde instellingen.
De instellingen worden opgeslagen.
Bedien het apparaat niet totdat het proces is voltooid.
Het scherm blijft hetzelfde tijdens de exportbewerking. Gebruik de UI op afstand pas weer als onder aan het scherm het bericht [The (file name) download has completed.] (Het downloaden van (bestandsnaam) is voltooid.) wordt weergegeven.

Instellingen laden

1
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. De UI op afstand starten
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Importeren/Exporteren] [Importeren].
4
Geef importinstellingen op.
[Bestandspad]
Geef aan welk adresboekbestand u wilt importeren.
U kunt aangeven welk bestand u wilt importeren door op [Bladeren] te klikken en het bestand te selecteren. U kunt ook bij [Bestandspad] de locatie van het bestand opgeven, samen met de bestandsnaam.
[Decryptiewachtwoord]
Voer het wachtwoord voor het importeren van het gecodeerde bestand in.
[Adresboek]
Schakel dit selectievakje in als u adresboekgegevens wilt importeren. Het adresboek opslaan of laden 
[Instellingen/registratie]
Schakel het selectievakje in.
5
Klik op [Start importeren].
6
Klik op [OK].
De instellingen uit het opgegeven bestand worden geïmporteerd op de machine.
7
Start het apparaat opnieuw op.
Schakel het apparaat uit, wacht minimaal 10 seconden en schakel het apparaat weer in.
0SJY-099