Inštalácia zadaním súboru inf

Ovládač môžete nainštalovať zadaním súboru inf s funkciou pridania tlačiarne v systéme Windows. Nasledujúci postup predpokladá inštaláciu so štandardným TCP/IP portom.

Predpoklady

Systémové požiadavky
Potvrďte IP adresu zariadenia.
Pripravte súbor inf.
Získajte ovládač z webovej stránky Canon (https://global.canon/) alebo z dodaného disku CD-ROMa pripravte súbor inf.
Súbor inf je uložený v priečinku [Driver] a v priečinku [etc], ktorý sa nachádza v priečinku získaného ovládača.
Pri aktualizácii všetkých nainštalovaných ovládačov
Použite súbor inf v priečinku [Driver]
Pri inštalácii nového ovládača bez aktualizácie už nainštalovaného ovládača
Použite súbor inf v priečinku [etc]
Poznámky a výstrahy týkajúce sa inštalácie
Pri spustení počítača sa prihláste ako používateľ s oprávneniami správcu.

Postupy

1.
Spustite sprievodcu pridaním tlačiarne v systéme Windows.
(1) Zobrazte [Bluetooth a zariadenia] (alebo [Zariadenia]) z položky [ Nastavenie] v ponuke Štart.
(2) V ponuke [Tlačiarne a skenery], kliknite na [Pridať tlačiareň alebo skener] > [Pridať zariadenie] (alebo [Pridať tlačiareň alebo skener]).
(3) Kliknite na položku [Požadovaná tlačiareň nie je uvedená] > [Pridať manuálne] (alebo [Požadovaná tlačiareň nie je uvedená]).
2.
Vyberte možnosť pridania lokálnej tlačiarne a pokračujte na ďalší krok.
3.
Vyberte položku [Vytvoriť nový port] → vyberte položku [Standard TCP/IP Port] v okne [Typ portu] → kliknite na položku [Ďalej].
4.
Zadajte IP adresu zariadenia v poli [Názov hostiteľa alebo adresa IP] → pokračujte podľa pokynov na obrazovke.
Ak sa zariadenie nedá nájsť, možno bolo rozpoznané ako neznáme zariadenie. V takom prípade kliknite na položku "Otvoriť detaily".
[+][-]
5.
Na obrazovke [Inštalácia ovládača tlačiarne] kliknite na položku [Z disku].
6.
Kliknite na [Prehľadávať] → a vyberte pripravený súbor inf.
7.
V zozname [Tlačiarne] vyberte zariadenie, ktoré chcete použiť → kliknite na položku [Ďalej].
8.
Nainštalujte ovládač podľa pokynov na obrazovke → kliknite na položku [Dokončiť].
Počas inštalácie sa nastaví jeden z profilov konfigurácie [Základná konfigurácia] a [Základná konfigurácia (kompatibilné)].
Po dokončení inštalácie nastavte informácie o zariadení. Ak chcete povoliť funkcie zariadenia, zmeňte na profil konfigurácie vhodný pre používané zariadenie a nastavte funkciu zariadenia a informácie o doplnkoch.
Podrobnosti o nastavení informácií o zariadení nájdete v pomocníkovi k ovládaču.

Príbuzné témy