Bústia de fax/I-fax

Bústia RX en memòria

Bústia RX en memòria

Bústia de RX dades divid.

Bústia fax confidencial

57HJ-0LF