Part posterior

Port USB port (part posterior de l'equip)

Podeu connectar dispositius com ara un disc dur extern a l'equip. Còpia de seguretat/restauració de dades
El port USB (part posterior de l'equip) admet USB 3.0.

Connector USB

Feu servir un cable USB per connectar l'equip a un ordinador.
El connector USB admet USB 2.0.

Port LAN

Serveix per connectar un cable LAN per connectar l'equip amb un encaminador d'una xarxa de fil, etc. Configuració de l'entorn de xarxa

Connector de línia telefònica (LÍNIA 1)

Feu servir un cable de telèfon per connectar l'equip a una línia telefònica.
57HJ-01J