Connexió a una xarxa de fil

Connecteu l'equip a un ordinador mitjançant un encaminador amb un cable LAN.
L'encaminador i el cable LAN no s'inclouen amb l'equip; per tant, prepareu-los per separat.
L'equip és compatible amb Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T.
Per establir una connexió mitjançant 100BASE-TX/10BASE-T, utilitzeu un cable de parell trenat de categoria 5. Per establir una connexió amb 1000BASE-T, es recomana utilitzar un parell de cable trenat de categoria 5 millorat.
Si s'utilitzen conjuntament dispositius compatibles amb 1000BASE-T, 100BASE-TX i 10BASE-T, cal un dispositiu (com ara un concentrador de commutació) que permeti utilitzar tots els tipus Ethernet que feu servir. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb una persona encarregada del servei.
1
Connecteu l'equip a un encaminador amb un cable LAN.
Introduïu el connector fins que encaixi al seu lloc.
57HJ-009