Safata multiús

Utilitzeu la safata multiús quan vulgueu imprimir en un tipus de paper que no estigui carregat al calaix de paper, com ara sobres.

Safata del paper

Obriu la safata del paper per carregar paper.

Prolongació de la safata

Traieu la prolongació de la safata per carregar paper de mides grans.

Guies de paper

Ajusteu les guies de paper a l'amplitud exacta del paper per assegurar-vos que s'introdueix correctament a l'equip. Premeu la part superior de la guia esquerra i traieu-la.
6RFE-01W