Especificació de la mida i el tipus de paper de la safata multiús

Si <Prioritzar opc. contr. impr. en treballs amb safata MU> està establert en <On>, les opcions de la impressora es prioritzen si s'especifica la safata multiús com a origen de paper des de la impressora.
Es poden produir encallaments de paper i altres problemes d'impressió si la mida i el tipus de paper especificats a la impressora no coincideixen amb els del paper carregat a la safata multiús.
1
Carregueu el paper a la safata multiús. Càrrega de paper a la safata multiús
Apareix la pantalla per especificar la mida i el tipus de paper.
2
Especifiqueu la mida del paper.
Si premeu <Paper favorit> i deseu les mides de paper utilitzades freqüentment en botons, les podeu recuperar prement una sola vegada. Desament de mides i tipus de paper utilitzats freqüentment per a la safata multiús
Càrrega de paper de mida estàndard
Seleccioneu la mida de paper de <Mida estàndard>.
Càrrega de paper de mida personalitzada
Càrrega de sobres
3
Premeu <Canviar> a <Tipus de paper>.
4
Seleccioneu el tipus de paper i premeu <Bé>.
Si el tipus de paper carregat no apareix, premeu <Opcions detallad.> per seleccionar-lo a una llista.
Si el tipus de paper que heu carregat no es mostra a la pantalla de configuració detallada, podeu registrar-lo a la llista de tipus de paper. Opcions de gestió de tipus de paper
No es pot seleccionar el tipus de paper sobre a la pantalla Detalls de <Tipus de paper>. Per seleccionar el tipus de paper sobre, deseu el tipus de paper <Desar paper favorit (safata multiús)>, després premeu <Paper favorit> al pas 2  el botó al qual s'ha assignat el tipus de paper sobre  <Acceptar>. Desament de mides i tipus de paper utilitzats freqüentment per a la safata multiús
5
Premeu <Bé>.
57HJ-02J