Millora del rendiment de fixació en alimentar el paper gruixut 4 des de la safata multiús.

Quan l'imatge es feble perquè el tòner no està suficientment ficat al paper, establiu <Fixació correcta per a treballs safata MU (Gruixut 4)>.
1
Premeu  (Configuració)  <Ajust/Manteniment>  <Ajustar qualitat d'imatge>  <Processament especial>  <Fixació correcta per a treballs safata MU (Gruixut 4)>.
2
Establiu l'opció <Fixació correcta per a treballs safata MU (Gruixut 4)> en <On> i premeu <Bé>.
Aquesta opció només està habilitada quan el paper està carregat a la safata multiús i <Tipus de paper> està establert a <Gruixut 4>.
Aquesta opció limita l'equip a la còpia i impressió a una cara fins i tot quan s'utilitza paper que permet la còpia i impressió a dues cares.
Si s'estableix aquest mode, pot ser que es redueixi la productivitat de l'equip.
6RFE-0K4