Impressió amb AirPrint

Podeu imprimir des d'un iPad, un iPhone, un iPod touch o un Mac sense utilitzar un controlador d'impressora.
Requisits del sistema
Es necessita un dels següents dispositius Apple per imprimir amb AirPrint.
iPad (tots els models)
iPhone (3GS o posterior)
iPod touch (tercera generació o posterior)
Mac (Mac OS X 10.7 o posterior)*1*2
*1OS X 10.9 o posterior quan s'utilitzi una connexió USB
*2No es poden cercar impressores AirPrint mitjançant Bluetooth.
Entorn de xarxa
Es necessita un dels entorns següents.
Un entorn en què un dispositiu Apple i l'equip estiguin connectats a la mateixa LAN*
Un entorn en què un dispositiu Apple i l'equip estiguin connectats directament
Un entorn en què un Mac estigui connectat a l'equip per USB
* Quan se cerca una impressora mitjançant Bluetooth des d'un iPad, iPhone o iPod touch, no cal que el dispositiu d'Apple i l'equip estiguin connectats a la mateixa LAN sempre que es pugui accedir a l'IP.

Cerca d'una impressora mitjançant Bluetooth

Podeu utilitzar Bluetooth per cercar impressores que admeten AirPrint. Encara que la impressora que admet AirPrint no estigui connectada a la mateixa LAN, es podrà detectar sempre que es pugui accedir a la seva adreça IP.

Seguiu el procediment següent per especificar les opcions d'impressora des de Remote UI (IU remot) o la pantalla tàctil i, a continuació, cerqueu la impressora al dispositiu iOS.
[AirPrint Settings] s'ha d'especificar prèviament. (Ús d'AirPrint)
Només els dispositius iOS poden detectar impressores mitjançant Bluetooth; els dispositius Mac no poden.

Configuració de la impressora mitjançant Remote UI (IU remot)

1
Inicieu Remote UI (IU remot) i inicieu la sessió com a administrador. Inici de Remote UI (IU remot)
2
Feu clic a [Settings/Registration].
3
Feu clic a [Network Settings] [Bluetooth Settings].
4
Introduïu la informació necessària i feu clic a [OK].
 [Use Bluetooth]
Seleccioneu la casella.
[Beacon Settings]
Seleccioneu la casella [Use Beacon for AirPrint].
[Establir nom del dispositiu/codi PIN]
Aquesta opció no és necessària quan se cerca la impressora mitjançant Bluetooth.
[Temps per a connexió]
Aquesta opció no és necessària quan se cerca la impressora mitjançant Bluetooth.

Configuració de la impressora mitjançant la pantalla tàctil

1
Premeu  (Configuració)  <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de Bluetooth> i establiu <Usar Bluetooth> en <On>.
2
Premeu  (Configuració)  <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de Bluetooth>  <Opcions de balisa>  i establiu <Usar balisa per a AirPrint> en <On>.

Impressió des d'un iPad, un iPhone o un iPod touch

1
Assegureu-vos que l'equip estigui encès i connectat al dispositiu Apple.
Per saber com assegurar-vos-en, vegeu Configuració de l'entorn de xarxa.
Per obtenir informació sobre la connexió directa, vegeu Connexió directa.
2
Des del dispositiu Apple, toqueu per visualitzar les opcions del menú.
3
Toqueu [Print].
4
Seleccioneu aquest equip des de l'opció [Printer].
Apareixeran aquí les impressores connectades a la xarxa. Seleccioneu aquest equip en aquest pas.
La pantalla pers seleccionar l'equip a [Printer] no es mostra en les aplicacions que no admeten AirPrint. En aquest cas, no es pot efectuar la impressió.
5
Especifiqueu les opcions d'impressió que calgui.
Les opcions disponibles i les mides de paper poden variar en funció de l'aplicació que estigueu utilitzant.
6
Toqueu [Print].
La impressió comença.
Comprovació de l'estat de la impressió
Durant la impressió, premeu dos cops el botó d'inici del dispositiu Apple i toqueu [Print].

Impressió des d'un Mac

1
Assegureu-vos que l'equip estigui encès i connectat al Mac.
Per saber com assegurar-vos-en, vegeu Configuració de l'entorn de xarxa.
2
Des del Mac, afegiu l'equip a [System Preferences] [Printers & Scanners].
Si l'equip ja s'ha afegit per a la lectura o l'enviament de faxos, no cal fer aquesta operació.
3
Obriu un document en una aplicació i visualitzeu el quadre de diàleg d'impressió.
La manera de visualitzar el quadre de diàleg d'impressió és diferent per a cada aplicació. Per obtenir més informació, vegeu el manual d'instruccions de l'aplicació que utilitzeu.
4
Seleccioneu l'equip al quadre de diàleg d'impressió.
Apareixeran les impressores afegides al Mac. Seleccioneu l'equip en aquest pas.
5
Especifiqueu les opcions d'impressió que calgui.
Les opcions disponibles i les mides de paper poden variar en funció de l'aplicació que estigueu utilitzant.
6
Feu clic a [Print].
La impressió comença.
Podeu especificar si es mostra una pantalla d'error al tauler de control si la impressió no es pot realitzar com s'esperava a causa d'un problema amb les dades d'impressió. Per obtenir detalls, vegeu <Mostrar errors per a AirPrint>.
6RFE-092