<Ajustar qualitat d'imatge>

En aquesta secció es descriu com ajustar la qualitat d'imatge per a còpia i impressió.
<Ajust auto de gradació>
 (Configuració)  <Ajust/Manteniment>  <Ajustar qualitat d'imatge>
Si la gradació de la impressió és significativament diferent de la del document original, aquesta correcció ajusta la impressió perquè coincideixi més amb el document original. Ajust de la gradació
<Corregir densitat>
 (Configuració)  <Ajust/Manteniment>  <Ajustar qualitat d'imatge>
Si la densitat de la impressió és significativament diferent de la del document original, aquesta correcció ajusta la impressió perquè coincideixi més amb el document original. Ajust de la densitat
<Ajust fi del zoom>
 (Configuració)  <Ajust/Manteniment>  <Ajustar qualitat d'imatge>
Si la mida de la imatge copiada és significativament diferent de la del document original, es fa un ajust precís perquè la impressió coincideixi més amb la mida del document original. Ajust de la mida de la imatge
<Mode de prevenció de patró de gotes d'aigua>
 (Configuració)  <Ajust/Manteniment>  <Ajustar qualitat d'imatge>  <Processament especial>
Podeu establir <Mode de prevenció de patró de gotes d'aigua> per quan apareixen imatges esquitxades, taques blanques, ratlles, etc. a les imatges de tons mitjans de treballs d'impressió a doble cara. Configuració del mode de prevenció contra motius de gotes d'aigua
<Mode de prevenció d'entelament>
 (Configuració)  <Ajust/Manteniment>  <Ajustar qualitat d'imatge>  <Processament especial>
Si s'aplica una mica de tòner en una àrea no impresa (àrea blanca), ho podeu corregir establint l'opció <Mode de prevenció d'entelament>. Configuració del mode de prevenció contra l'entelament
<Ajustar nivell de fixació pels sobres>
 (Configuració)  <Ajust/Manteniment>  <Ajustar qualitat d'imatge>  <Processament especial>
En imprimir sobres, si les solapes estan enganxades (cosa que no hauria de passar) o si la fixació del tòner és deficient, podeu ajustar el nivell de fixació. Ajust del nivell de fixació per als sobres
<Fixació correcta per a treballs safata MU (Gruixut 4)>
 (Configuració)  <Ajust/Manteniment>  <Ajustar qualitat d'imatge>  <Processament especial>
Aquest mode millora el resultat d'impressió quan la imatge és feble perquè no hi ha suficient tòner fixat al paper. Millora del rendiment de fixació en alimentar el paper gruixut 4 des de la safata multiús.
<Ajustar densitat estàndard>
 (Configuració)  <Ajust/Manteniment>  <Ajustar qualitat d'imatge>
Si la densitat de la impressió és significativament diferent de la del document original, aquesta correcció ajusta la impressió perquè coincideixi més amb el document original, incloses àrees plenes, text, línies i densitats intermèdies. Ajustar la densitat estàndard
6RFE-0HR