<Opcions de funcions>

En aquesta secció es descriu la configuració de funcions com ara Còpia, Impressora o Fax.
Hi ha opcions que només pot seleccionar l'administrador.
És possible que algunes opcions no apareguin depenent de la configuració de l'equip opcional instal·lat.
Element
Descripció
En aquesta secció es descriuen les opcions de funcions com ara Opcions d'alimentació paper, Opcions de sortida de paper, Opcions d'impressió, Opcions de lectura o Generar fitxer.
En aquesta secció es descriu com especificar les opcions de còpia.
Aquesta secció descriu com especificar les opcions d'impressora.
Aquesta secció descriu com especificar les opcions de lectura i d'enviament.
En aquesta secció es descriu com especificar les opcions per rebre correus electrònics i faxos.
En aquesta secció es descriu com especificar les opcions per llegir originals i imprimir fitxers emmagatzemats.
En aquesta secció es descriuen les opcions d'impressió.
Accés a Internet
En aquesta secció es descriu com especificar les opcions del navegador web.
Per a més informació, vegeu Accés a Internet al lloc web del manual en línia. Web Access
6RFE-0HU