<Opcions de gestió>

Podeu configurar les opcions relacionades amb la gestió d'usuaris, dispositius, dades, etc., per aconseguir un ús segur i eficient de l'equip.
Element
Descripció
Podeu configurar les opcions per gestionar usuaris de l'equip amb una aplicació d'autenticació d'usuaris.
Podeu gestionar informació sobre el maquinari i les operacions, a més d'informació diversa requerida quan utilitzeu les funcions de l'equip.
Podeu desar llicències i configurar les opcions relatives al programari i les opcions de sistema disponibles per a l'equip.
Podeu configurar les opcions per utilitzar les opcions o la informació de l'equip, com les llistes d'adreces, o per gestionar el disc dur de manera segura.
Podeu especificar les opcions relatives a la funció d'autenticació d'usuaris, contrasenya i xifratge.
6RFE-0J5