Custom Settings

Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Copies>
D'1 a 9999
C
Settings for Printer Settings
<2-Sided Printing>
<On>, <Off>
C
Settings for Printer Settings
<Paper Feed>
<Default Paper Size>
<Letter>, <Legal>, <A4>, <A5>, <A6>, <B5>, <16K>, <Executive>, <Statement>, <Env. No. 10>, <Envelope ISO-C5>, <Envelope DL>, <Envelope Monarch>
No
B
Settings for Printer Settings
<Default Paper Type>
<Thin>, <Plain 1>, <Plain 2>, <Plain 3>, <Heavy 1>, <Heavy 2>, <Heavy 3>, <Heavy 4>, <Color>, <Recycled>, <Transparency>, <Labels>, <Bond>, <Pre-Punched>, <Envelope>
No
B
Settings for Printer Settings
<Paper Size Override>
<On>, <Off>
C
Settings for Printer Settings
<Paper Output>
<Finishing>
<Finishing>:<Off>, <Collate>, <Group>, <Offset+Collate> *1*2, <Offset+Group> *1, <Staple+Collate> *1*3, <Staple+Group> *1*3
C
Settings for Printer Settings
<Print Quality>
<Image Refinement>
<On>, <Off>
C
Settings for Printer Settings
<Density>*1
De -8 a +8; 0
C
Settings for Printer Settings
<Density (Fine Adjust)>*1
<High>: De -8 a +8; 0
<Medium>: De -8 a +8; 0
<Low>: De -8 a +8; 0
C
Settings for Printer Settings
<Toner Save>
<On>, <Off>
C
Settings for Printer Settings
<Line Refinement>
<On>, <Off>
C
Settings for Printer Settings
<Horizontal Line Refinement>
<Off>, <Level 1>, <Level 2>, <Level 3>, <Level 4>
C
Settings for Printer Settings
<Vertical Line Refinement>
<Off>, <Level 1>, <Level 2>, <Level 3>, <Level 4>
C
Settings for Printer Settings
<Resolution>
<1200 dpi>, <600 dpi>
B
Settings for Printer Settings
<Layout>
<Binding Location>
<Long Edge>, <Short Edge>
C
Settings for Printer Settings
<Gutter>
De -50,0 mm a +50,0 mm; 0,0 mm
C
Settings for Printer Settings
<Offset Short Edge (Front)>
De -50,0 mm a +50,0 mm; 0,0 mm
C
Settings for Printer Settings
<Offset Long Edge (Front)>
De -50,0 mm a +50,0 mm; 0,0 mm
C
Settings for Printer Settings
<Offset Short Edge (Back)>
De -50,0 mm a +50,0 mm; 0,0 mm
C
Settings for Printer Settings
<Offset Long Edge (Back)>
De -50,0 mm a +50,0 mm; 0,0 mm
C
Settings for Printer Settings
<Auto Error Skip>
<On>, <Off>
C
Settings for Printer Settings
<Timeout>
<Timeout>: <On>, <Off>
<Timeout>: De 5 segons a 300 segons; 15 segons
C
Settings for Printer Settings
<Copy Set Numbering>*1
<Copy Set Numbering>
<On>, <Off>
C
Settings for Printer Settings
<Print Position>*1
<5 Locations>, <Top Left>, <Bottom Left>, <Top Right>, <Bottom Right>, <Full Surface>
C
Settings for Printer Settings
<Starting Number>*1
D'1 a 9999; 1
C
Settings for Printer Settings
<Number Size>*1
<Small(12 point)>, <Medium(24 point)>, <Large(36 point)>
C
Settings for Printer Settings
<Density>*1
D'1 a 5; 3
C
Settings for Printer Settings
<Number Position Vertical>*1
<Number Position Horizontal>*1
De -8 mm a +8 mm; 0 mm
C
Settings for Printer Settings
<Personality>*1
<Auto>, <PS>, <PCL>, <Imaging>, <PDF>, <XPS>
No
C
Settings for Printer Settings
<Mode Priority>*1
<None>, <PS>, <PCL>, <PDF>, <XPS>
No
C
Settings for Printer Settings
<Auto Select>*1
<PS>: <On>, <Off>
<PCL>: <On>, <Off>
<XPS>: <On>, <Off>
<Imaging>: <On>, <Off>
<PDF>: <On>, <Off>
No
C
Settings for Printer Settings
<Initialize>
<Yes>, <No>
No
No
No
-
*1
Indica elements que només apareixen quan el producte opcional adequat està disponible per al seu ús o quan s'especifica l'opció adequada.
*2
Còpies: D'1 a 9999
*3
Posició de grapat:Corner (Upper-L), Corner (Upper-R), Corner (Lower-R), Corner (Lower-L).
6RFE-0FH