Impressora

Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Imprimir informe>
-
-
-
-
-
-
<Opcions d'impressora>
<Custom Settings>
-
-
-
-
-
-
<UFR II>
-
-
-
-
-
-
<PCL>*
-
-
-
-
-
-
<PS>*
-
-
-
-
-
-
<Imaging>
-
-
-
-
-
-
<PDF>
-
-
-
-
-
-
<XPS>
-
-
-
-
-
-
<Utility>
-
-
-
-
-
-
<Restringir treballs d'impressora>
<On>, <Off>
No
C
Settings for Printer Settings
Quan seleccioneu <On>:
<Seleccionar treballs per permetre>: <Treballs reservats>
No
C
Settings for Printer Settings
<Selecció de PDL (Plug and Play)>
<UFR II>, <PCL6>*, <PS3>*, <UFR II (V4)>, <Fax>*, <PCL6 (V4)>*
No
No
C
Settings for Printer Settings
<Prioritzar opc. contr. impr. en treballs amb safata MU>
<On>, <Off>
No
C
Settings for Printer Settings
<Opcions de contrasenya PS>
<SystemParams Password>, <StartJob Password>
No
No
No
C
Settings for Printer Settings
<Paper Feed Mode When Using PCL Emulation>
<Mode 0>, <Mode 1>, <Mode 2>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
*
Indica elements que només apareixen quan el producte opcional adequat està disponible per al seu ús o quan s'especifica l'opció adequada.
6RFE-0FE