PCL

Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Paper Save>
<On>, <Off>
C
Settings for Printer Settings
<Orientation>
<Portrait>, <Landscape>
C
Settings for Printer Settings
<Font Source>
<Internal>, <Soft/External>
No
No
C
Settings for Printer Settings
<Font Number>
De 0 a 104; 0 (Si la configuració de la font d'origen és Internal.)
D'1 a 999; 1 (Si la configuració de la font d'origen és Soft/External.)
No
C
Settings for Printer Settings
<Point Size>*1
De 4,00 a 999,75 <point>; 12,00 <point>
No
C
Settings for Printer Settings
<Pitch>*1
De 0,44 a 99,99 <cpi>; 10,00 <cpi>
No
C
Settings for Printer Settings
<Form Lines>
De 5 a 128 <lines>; 64 <lines>
No
C
Settings for Printer Settings
<Character Code>
<ARABIC8>, <DESKTOP>, <GREEK8>, <HEBREW7>, <HEBREW8>, <ISO4>, <ISO6>, <ISO11>, <ISO15>, <ISO17>, <ISO21>, <ISO60>, <ISO69>, <ISOCYR>, <ISOGRK>, <ISOHEB>, <ISOL1>, <ISOL2>, <ISOL5>, <ISOL6>, <ISOL9>, <LEGAL>, <MATH8>, <MCTEXT>, <MSPUBL>, <PC8>, <PC8DN>, <PC8GRK>, <PC8TK>, <PC775>, <PC850>, <PC851>, <PC852>, <PC858>, <PC862>, <PC864>, <PC866>, <PC1004>, <PIFONT>, <PSMATH>, <PSTEXT>, <ROMAN8>, <ROMAN9>, <VNINTL>, <VNMATH>, <VNUS>, <WIN30>, <WINARB>, <WINBALT>, <WINCYR>, <WINGRK>, <WINL1>, <WINL2>, <WINL5>
C
Settings for Printer Settings
<Custom Paper>
<On>, <Off>
No
C
Settings for Printer Settings
<Unit of Measure>*1
<Millimeters>, <inches>
No
C
Settings for Printer Settings
<X dimension>*1
De 127,0 mm a 355,6 mm; 355,6 mm
No
B
Settings for Printer Settings
<Y dimension>*1
De 76,2 mm a 216,0 mm; 216,0 mm
No
B
Settings for Printer Settings
<Append CR to LF>
<Yes>, <No>
C
Settings for Printer Settings
<Enlarge A4 Print Width>
<On>, <Off>
C
Settings for Printer Settings
<Halftones>
<Text>: <Color Tone>, <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
B
Settings for Printer Settings
<Graphics>:<Color Tone>, <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
<Image>: <Color Tone>, <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
<BarDIMM>
<Enable>, <Disable>
C
Settings for Printer Settings
<FreeScape>*1
<Off>, <~>, <">, <#>, <$>, </>, <\>, <?>, <{>, <}>, <|>
C
Settings for Printer Settings
*1
Indica elements que només apareixen quan el producte opcional adequat està disponible per al seu ús o quan s'especifica l'opció adequada.
6RFE-0FK