PS

Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Paper Save>
<On>, <Off>
No
C
Settings for Printer Settings
<Job Timeout>
De 0 a 3600 segons; 0 segons
C
Settings for Printer Settings
<Print PS Errors>
<On>, <Off>
C
Settings for Printer Settings
<Halftones>
<Text>: <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
B
Settings for Printer Settings
<Graphics>: <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
<Image>: <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
<Grayscale Conversion>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
C
Settings for Printer Settings
<Dot Gain Adjustment>
<-10%>, <-5%>, <Standard>, <+5%>, <+10%>
C
Settings for Printer Settings
*1
Indica elements que només apareixen quan el producte opcional adequat està disponible per al seu ús o quan s'especifica l'opció adequada.
57HJ-0F5