Utility

Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Initialize PCL Hard Disk>
<Yes>, <No>
No
No
No
-
<Initialize PS Hard Disk>
<Yes>, <No>
No
No
No
-
<Reset Printer>
<Yes>, <No>
No
No
No
-
57HJ-0F9