PCL

Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Paper Save>
<On>, <Off>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Orientation>
<Portrait>, <Landscape>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Font Source>
<Internal>, <Soft/External>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Settings for Printer Settings
<Font Number>
0 až 104; 0 (Pokud je nastavení Zdroje písma Internal.)
1 až 999; 1 (Pokud je nastavení Zdroje písma Soft/External.)
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings for Printer Settings
<Point Size>*1
4,00 až 999,75 <point>; 12,00 <point>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings for Printer Settings
<Pitch>*1
0,44 až 99,99 <cpi>; 10,00 <cpi>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings for Printer Settings
<Form Lines>
5 až 128 <lines>; 64 <lines>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings for Printer Settings
<Character Code>
<ARABIC8>, <DESKTOP>, <GREEK8>, <HEBREW7>, <HEBREW8>, <ISO4>, <ISO6>, <ISO11>, <ISO15>, <ISO17>, <ISO21>, <ISO60>, <ISO69>, <ISOCYR>, <ISOGRK>, <ISOHEB>, <ISOL1>, <ISOL2>, <ISOL5>, <ISOL6>, <ISOL9>, <LEGAL>, <MATH8>, <MCTEXT>, <MSPUBL>, <PC8>, <PC8DN>, <PC8GRK>, <PC8TK>, <PC775>, <PC850>, <PC851>, <PC852>, <PC858>, <PC862>, <PC864>, <PC866>, <PC1004>, <PIFONT>, <PSMATH>, <PSTEXT>, <ROMAN8>, <ROMAN9>, <VNINTL>, <VNMATH>, <VNUS>, <WIN30>, <WINARB>, <WINBALT>, <WINCYR>, <WINGRK>, <WINL1>, <WINL2>, <WINL5>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Custom Paper>
<On>, <Off>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings for Printer Settings
<Unit of Measure>*1
<Millimeters>, <inches>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings for Printer Settings
<X dimension>*1
127,0 mm až 355,6 mm; 355,6 mm
Ano
Ano
Ano
Ne
B
Settings for Printer Settings
<Y dimension>*1
76,2 mm až 216,0 mm; 216,0 mm
Ano
Ano
Ano
Ne
B
Settings for Printer Settings
<Append CR to LF>
<Yes>, <No>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Enlarge A4 Print Width>
<On>, <Off>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Halftones>
<Text>: <Color Tone>, <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
Ano
Ano
Ano
Ano
B
Settings for Printer Settings
<Graphics>:<Color Tone>, <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
<Image>: <Color Tone>, <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
<BarDIMM>
<Enable>, <Disable>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<FreeScape>*1
<Off>, <~>, <">, <#>, <$>, </>, <\>, <?>, <{>, <}>, <|>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
*1
Označuje položky, které se zobrazí, pouze je-li k dispozici pro použití příslušný volitelný produkt nebo jsou-li zadána patřičná nastavení.
6RE1-0FK