Tiskárna

Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Výstup hlášení>
-
-
-
-
-
-
<Nastavení tiskárny>
<Custom Settings>
-
-
-
-
-
-
<UFR II>
-
-
-
-
-
-
<PCL>*
-
-
-
-
-
-
<PS>*
-
-
-
-
-
-
<Imaging>
-
-
-
-
-
-
<PDF>
-
-
-
-
-
-
<XPS>
-
-
-
-
-
-
<Utility>
-
-
-
-
-
-
<Omezit úlohy tiskárny>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
Pokud je vybrána možnost <Zap>:
<Vybrat úlohy pro Povolit>: <Rezervované úlohy>
Ano
Ne
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Výběr PDL (Plug and Play)>
<UFR II>, <PCL6>*, <PS3>*, <UFR II (V4)>, <Fax>*, <PCL6 (V4)>*
Ano
Ne
Ano
Ne
C
Settings for Printer Settings
<Upřednostnit nast. ovladače tisk. pro úlohy s přihr. MP>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings for Printer Settings
<Nastavení hesla PS>
<Heslo SystemParams>, <Heslo pro zahájení úlohy>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings for Printer Settings
<Paper Feed Mode When Using PCL Emulation>
<Režim 0>, <Režim 1>, <Režim 2>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
*
Označuje položky, které se zobrazí, pouze je-li k dispozici pro použití příslušný volitelný produkt nebo jsou-li zadána patřičná nastavení.
6RE1-0FE