XPS

Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Paper Save>
<On>, <Off>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Halftones>
<Text>: <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
Ano
Ano
Ano
Ano
B
Settings for Printer Settings
<Graphics>: <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
<Image>: <Gradation>, <Resolution>, <High Resolution>
<Grayscale Conversion>*1
<Text>: <sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Graphics>: <sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
<Image>: <sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
*1
Označuje položky, které se zobrazí, pouze je-li k dispozici pro použití příslušný volitelný produkt nebo jsou-li zadána patřičná nastavení.
6RE1-0FU