Envelope Cassette Module-A

Du kan tilføje en papirskuffe, der er dedikeret til kuverter. Dette gør det muligt at starte printning på kuverter med reduceret tidsforbrug og arbejdstimer i forhold til udskiftning af papir.

Papirskuffe

Ilæg kuverter. Ilægning af kuverter i Envelope Cassette Module-A

Højre dæksel

Åbn dette dæksel, hvis der opstår papirstop i maskinen. Papirstop i et papirmagasin

Lampe for papirniveau

Angiver den resterende mængde kuverter. Mærket flyttes nedad, efterhånden som den resterende mængde kuverter formindskes.
Når du bruger maskinen på et andet sted end gulvet, f.eks. på skrivebordet eller hylden, kan der kun være installeret én enhed af dette ekstraudstyr. Tilgængelige kombinationer af papirkildeekstraudstyr

Ilægning af kuverter i Envelope Cassette Module-A

I dette afsnit beskrives, hvordan du ilægger kuverter i den ønskede retning, samt de fremgangsmåder, du skal udføre, før du ilægger kuverter. Se Grundlæggende metode ved ilæggelse af papir for en beskrivelse af den generelle fremgangsmåde ved ilægning af kuverter i papirskuffen.
1
Forbered til ilægning af kuverter. Inden ilægning af kuverter
2
Juster placeringen af papirstyrene.
3
Ilæg kuverterne.
Ilæg kuverterne som angivet i følgende illustration, så forsiden af kuverterne (siden uden områder med lim) vender nedad.
Luk flapperne, og ilæg kuverterne, så deres flapper er på siden tæt på.
Kuverter kan muligvis ikke fremføres korrekt, hvis de ilægges skævt.
Overskrid ikke påfyldningsmærket ved ilægning af kuverter
Sørg for, at kuvertstakken ikke overskrider påfyldningsmærket (). Hvis du lægger for mange kuverter papir i, kan det give papirstop.
Når du udskriver på kuverter, skal du fjerne dem fra udbakken i stakke på 10 ad gangen.
6RFF-0SC