Ilægning af fortrykt papir

Når du ilægger papir med fortrykt logo, skal du være opmærksom på papirets retning, uanset om du bruger papirskuffe eller universalbakken. Ilæg papiret korrekt, så printning udføres på samme side som logoet.
Når du udfører en kopihandling, skal du også være opmærksom på retningen af det originale dokument
Placer originalen i fremføreren, så den side, der skal kopieres, vender opad, eller placer originalen på glasplade, så den side, der skal kopieres, vender opad, sådan som det er vist i følgende illustrationer.
Fremfører (et dokument med stående layout)
Pladeglas (et dokument med stående layout)
Fremfører (et dokument med liggende layout)
Pladeglas (et dokument med liggende layout)
Hvis du vil kopiere en original i A5-format, skal du placere den som vist i følgende illustrationer og vælge <A5> som formatet på kopipapiret.
Fremfører (et dokument med stående layout)
Pladeglas (et dokument med stående layout)
Fremfører (et dokument med liggende layout)
Pladeglas (et dokument med liggende layout)
Sørg også for, at kopindstillingerne <Orientering af originalindhold> er indstillet korrekt. Grundlæggende kopieringsfunktioner
I dette afsnit beskrives, hvordan du ilægger fortrykt papir i den rigtige retning. Se Grundlæggende metode ved ilæggelse af papir for at få en beskrivelse af den generelle fremgangsmåde for ilægning af papir i papirskuffen eller universalbakken.
Dette afsnit beskriver, hvordan du ilægger fortrykt papir, når du udfører 1-sidet kopiering/printning. Når du udfører 2-sidet kopiering/printning ved hjælp af fortrykt papir, skal du ilægge papir ved at fortolke, at indikationerne i dette afsnit, der henviser til papirets side, betyder det modsatte.
For at sikre, at der printes på den rigtige side af fortrykt papir, uanset om der er tale og en- eller tosidet printning, kan du bruge følgende indstillingsmetoder.
Hvor papirtypen angives, hver gang du printer: Ilæg det papir, der er registreret med "Fortrykt papir" og indstillet til <Til> i <Adm.indstillinger for papirtype>, angiv papirtypen, og udskriv.
Hvor papirmagasinet angives, hver gang du printer: læg papir i papirmagasinet, for hvilket <Skift fremføringsmetode> er indstillet til <Printsideprioritering>, angiv det pågældende papirmagasin, og print.
En korrekt måde at ilægge fortrykt papir, når "Fortrykt papir" er indstillet til <Til> i <Adm.indstillinger for papirtype>, eller når <Skift fremføringsmetode> er indstillet til <Printsideprioritering>
Papirskuffe: logoet skal vende nedad
Andet papirmagasin end papirskuffen: logoet skal vende opad

Ilægning af papir med logo i papirskuffen

Ilægningsmetoden varierer, afhængigt af om retningen af det printede logopapir er stående eller liggende. Ilæg papiret med den printede logoside (den side, der skal printes) opad, sådan som det er vist i følgende illustrationer.
Ved ilægning af papir i A4-, B5 og A6-format med logoer
Papir i stående retning (kopiering)
Printningsresultaterne
 Papir i stående retning (printning)
Printningsresultaterne
Papir i liggende retning (printning)
Printningsresultaterne
Papir i liggende retning (kopiering)*
Printningsresultaterne
* Hvis du vil kopiere en original i liggende retning over på papir med logo påprintet ved at scanne via fremføreren, skal du lægge papiret, så det er roteret 180 grader.
Ved ilægning af papir i A5-format med logoer
Papir i stående retning (printning)
Printningsresultaterne
Papir i stående retning (kopiering)*
Printningsresultaterne
* Hvis du vil kopiere en original i stående retning over på papir med logo påprintet ved at scanne via fremføreren, skal du lægge papiret, så det er roteret 180 grader.
Papir i liggende retning (printning)
Printningsresultaterne
Papir i liggende retning (kopiering)
Printningsresultaterne

Ilægning af papir med logoer i universalbakken

Ilægningsmetoden varierer, afhængigt af om retningen af det printede logopapir er stående eller liggende. Ilæg papiret med den printede logoside (den side, der skal printes) nedad, sådan som det er vist i følgende illustrationer.
Ved ilægning af papir i A4-, B5 og A6-format med logoer
Papir i stående retning (kopiering)
Printningsresultaterne
Papir i stående retning (printning)
Printningsresultaterne
Papir i liggende retning (printning)
Printningsresultaterne
Papir i liggende retning (kopiering)*
Printningsresultaterne
* Hvis du vil kopiere en original i liggende retning over på papir med logo påprintet ved at scanne via fremføreren, skal du lægge papiret, så det er roteret 180 grader.
Ved ilægning af papir i A5-format med logoer
Papir i stående retning (printning)
Printningsresultaterne
Papir i stående retning (kopiering)*
Printningsresultaterne
* Hvis du vil kopiere en original i stående retning over på papir med logo påprintet ved at scanne via fremføreren, skal du lægge papiret, så det er roteret 180 grader.
Papir i liggende retning (printning)
Printningsresultaterne
Papir i liggende retning (kopiering)
Printningsresultaterne
6RFF-026