Brug af touchpanelet

Maskinens display er et touchpanel, der kan betjenes ved at berøre det direkte med dine fingre. Skærmen anvendes ikke kun til grundlæggende funktioner, som f.eks. kopiering og scanning, med også til at vise forskellige indstillinger, tekstinput, kommunikationsstatus og fejlmeddelelser. I denne håndbog indikeres "at berøre" dog som "at trykke".
Tryk ikke for hårdt på touchpanelet. Hvis du gør det, kan du beskadige touchpanelet.
Brug ikke en genstand med en skarp ende, som f.eks. en kuglepen. Hvis du gør det, kan du komme til at ridse touchpanelets overflade eller ødelægge det.
Fjern den beskyttende film fra touchpanelet, før det tages i brug.
Du kan tilpasse menuer og omarrangere ofte anvendte knapper for nemmere adgang. Du kan også samle flere indstillinger i én knap for at forenkle betjeningen. Tilpasning af touchpanelet
Justér lysstyrken på touchpanelet
Hvis det er svært at se touchpanelet, kan du justere lysstyrken på betjeningspanelet. Betjeningspanel
6RFF-027