Printning ved hjælp af en virtuel printer

Med en virtuel printer kan du bruge LPD-printning eller FTP-printning med de printerindstillinger, der er registreret som virtuel printer på forhånd. Hvis du f.eks. registrerer indstillinger som papirtype, antal kopier og tosidet printning på forhånd, fjerner det behovet for at angive disse indstillinger for hvert job.
Tilføjelse af en virtuel printer
Printning ved hjælp af en virtuel printer
Indstil <Tvungen Hold> til <Fra>. Hvis <Tvungen Hold> er indstillet, når et job udføres, kan resultaterne variere afhængigt af indstillingerne. Konfiguration af indstillinger for tvungen hold i printning
Hvis jobbet matcher de angivne betingelser for <Jobhandling> og <Annullér>: Jobbet bliver annulleret.
Hvis jobbet matcher de angivne betingelser for <Jobhandling> og <Print>: Jobbet printes ifølge den virtuelle printer.
Hvis jobbet matcher de angivne betingelser for <Jobhandling> og <Hold som Delt job>: Den virtuelle printer deaktiveres, og jobbet holdes i maskinen.
Når det gælder sikkert print og krypteret sikkert print, deaktiveres den virtuelle printer, og jobbet holdes i maskinen.
Indstil <LPD-printindstillinger> til <Til> for at udføre LPD-printning.
Indstil <FTP-printindstillinger> til <Til> for at udføre FTP-printning.
Sidebeskrivelsessproget og filformatet, der kan bruges med en virtuel printer, er PS og PDF.

Tilføjelse af en virtuel printer

1
Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). Start af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
2
Klik på [Indstillinger/Registr.] på portalsiden. Skærmbilledet Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
3
Klik på [Printer]  [Virtual Printer Management].
4
Klik på [Add Virtual Printer].
Betjeninger kan ikke udføres fra flere browsere på samme tid.
5
Angiv navnet på den virtuelle printer, og angiv de nødvendige indstillinger.
Der kan ikke registreres flere virtuelle printere med det samme navn.
Der kan højst registreres 20 virtuelle printere.
6
Klik på [Add].
Du skal logge på Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening) med en af følgende rettigheder for at udføre denne indstilling. Få flere oplysninger ved at se elementer i [Select Role to Set:] i Registrering af brugerinformationer i den lokale enhed.
Administrator
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Denne indstilling kan importeres/eksporteres med modeller, der understøtter batchimport af denne indstilling. Import/eksport af indstillingsdataene
Denne indstilling er inkluderet i [Settings/Registration Basic Information], når der foretages batcheksport. Import/eksport af alle indstillinger

Printning ved hjælp af en virtuel printer

For LPD-printning
LPR -S [maskinens IP-adresse] -P [navn på virtuel printer] [filnavn]
Eksempel: Printning af "eksempel.pdf" med en virtuel printer, der kaldes "001"
lpr -S maskinens IP-adresse -P 001 eksempel.pdf
For FTP-printning
put [filnavn] [navn på virtuel printer]
Eksempel: Printning af "eksempel.pdf" med en virtuel printer, der kaldes "001"
> put eksempel.pdf 001
6RFF-06K