Problemer med netværket

Problemer med forbindelser

Kan ikke indstille netværket.

Kontrollér, om <Bekræft ændringer til Indst. for netværksforbindelse> er indstillet til <Til>.
<Bekræft ændringer til Indst. for netværksforbindelse>

Der blev ringet op til en modtager, som det ikke var tiltænkt.

Hvis der er en opkaldsrouter på det netværk, som maskinen er forbundet til, forbinder maskinen til anden modtager end den tiltænkte, afhængigt af indstillingerne for maskinen eller opkaldsrouteren. Dette kan medføre linjegebyrer og opkaldsgebyrer. Kontrollér følgende.
Hvis opkaldsrouteren ikke skal sende pakker via rundsending, skal du ændre routerindstillingerne for at sikre, at den sender pakker ved hjælp af en anden metode end rundsending. Hvis det er nødvendigt at tillade rundsending med opkaldsrouteren, skal du kontrollere, om der er indstillet en unødvendig modtager.
Kontrollér, om værtsnavnet og IP-adressen for filserveren og mailserveren osv. er indstillet korrekt på maskinen.
Hvis DNS-serveren er en ekstern server, skal du bruge IP-adressen i stedet for værtsnavnet på modtageren, også selvom du opretter forbindelse til enheder på det samme netværk som maskinen.
Hvis DNS-serveren er på det netværk, som maskinen har forbindelse til, skal du kontrollere, om oplysningerne for de enheder, der er forbundet til et eksternt netværk, er registreret på DNS-serveren, og om de er korrekte.

Kan ikke registrere maskinen fra en computer.

Hvis IP-adressen for den computer, hvor Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening) og hjælpesoftwaren udføres, ikke er tilladt i forhold til afsendelse og modtagelse i <Firewall-indstillinger>, kan maskinens oplysninger ikke vises på computeren. Kontrollér, om indstillingerne er korrekte.
Angivelse af IP-adresser i firewallindstillinger
Når du bruger Canon-software som f.eks. iW Management Console, skal du indstille <Angiv Dedikeret gruppe> til <Til> og vælge <Læs/Skriv> for <MIB adgangstilladelse>. Indstil også <Indstilling for dedikeret port> til <Til>.
Overvågning og styring via SNMP
Maskinen kan ikke registreres, når hjælpesoftwaren bruges til at få adgang til maskinen med et gruppenavn, som ikke er det SNMP-gruppenavn, der er indstillet i maskinen. Kontrollér SNMP-gruppenavnet.
Overvågning og styring via SNMP
Hvis meddelelsen "An error has occurred." vises i webbrowseren, og Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening) ikke kan startes, kan der være ugyldige cachedata tilbage. Ryd webbrowserens cache.
Hvis maskinen går i dvaletilstand, kan den muligvis ikke registreres fra en computer. Tryk på (Energibesparelse) for at annullere dvaletilstanden, eller skift <Energiforbrug i dvalestatus> til <Høj>.
<Energiforbrug i dvalestatus>

Problemer med trådløse forbindelser

Kan ikke forbinde det trådløse LAN og det kablede LAN på samme tid.

Du kan ikke forbinde det trådløse LAN og det kablede LAN på samme tid. USB og trådløst LAN eller USB og kablet LAN kan bruges på samme tid.

Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening) vises ikke.

Er <Brug HTTP> og <Remote UI> indstillet til <Til>?
<Brug HTTP>
Start af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Hvis du har oprettet forbindelse via trådløst LAN, skal du genstarte Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening), når du har kontrolleret, om IP-adressen er indstillet korrekt.
Udførelse af en forbindelsestest for en IPv4-adresse
Udførelse af en forbindelsestest for en IPv6-adresse
Hvis du har oprettet forbindelse via kablet LAN, skal du genstarte Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening), når du har kontrolleret, om IP-adressen er indstillet korrekt, og at kablet er tilsluttet korrekt.
Tilslutning til et kablet LAN
Start af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Bruger du en proxy-server? Hvis det er tilfældet, skal du tilføje maskinens IP-adresse i "Undtagelser" (adresser, der ikke skal bruges en proxy til) i webbrowserens proxyserverindstillinger.
E kommunikationen med computere begrænset i firewallen? Hvis Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening) ikke kan vises, fordi indstillingerne er forkerte, skal du indstille <IPv4-adressefilter>, <IPv6-adressefilter> eller <MAC-adressefilter> til <Fra> i maskinens kontrolpanel.
Begrænsning af kommunikation ved hjælp af firewalls
<Netværk> <IPv4-adressefilter>
<Netværk> <IPv6-adressefilter>
<Netværk> <MAC-adressefilter>

Kan ikke få forbindelse til netværket.

IP-adressen er muligvis ikke blevet indstillet. Angiv IP-adressen igen.
Indstilling af en IP-adresse
Hvis du har oprettet forbindelse via trådløst LAN, skal du kontrollere, om maskinen kan oprette forbindelse til netværket.
Hvis du ikke kan oprette forbindelse til et trådløst LAN

Hvis du ikke kender den IP-adresse, der blev indstillet.

Tryk på tasten [Tæller/Enhedsinformation], og kontrollér IP-adressen.
Betjeningspanel
Hvis du gerne vil kende detaljerne om indstillingerne eller ændre dem, kan du trykke på  (Indstillinger/Registrering) og kontrollere IP-adressen.
Indstilling af en IP-adresse

Kan ikke skifte fra kablet LAN til trådløst LAN eller fra trådløst LAN til kablet LAN.

Skiftede du også LAN-indstillingen på maskinens kontrolpanel? Du kan ikke ændre maskinens forbindelsesmetode, medmindre du gør dette.
Valg af netværkstilslutningsmetoden

Hvis du ikke kender SSID'et og netværksnøglen for den trådløse LAN-router, der skal forbindes til, eller SSID'et ikke vises på skærmen.

Kontrollér, om SSID'et vises i på den trådløse LAN-router eller dens æske.
Kontrol af SSID'et og netværksnøglen

SSID'et for den trådløse LAN-router, der skal forbindes til, vises ikke på listen over adgangspunkter.

Kontrollér, om SSID'et for den trådløse LAN-router, du registrerede, er korrekt.
Kontrol af SSID'et og netværksnøglen
Hvis SSID'et for den trådløse LAN-router ikke vises (hvis det bruges i den skjulte tilstand*), skal du indstille den trådløse LAN-router til at vise SSID'et.
* Denne funktion forhindrer, at SSID'et for en trådløs LAN-router bliver registreret automatisk.
Kontrollér, om maskinen er tilsluttet til netværket.
Hvis du ikke kan oprette forbindelse til et trådløst LAN
Hvis du ikke kan oprette forbindelse til et trådløst LAN
Kontrollér computerens status.
Er opsætningen af computeren og den trådløse LAN-router fuldført?
Er nogen af kablerne til den trådløse LAN-router (strømkabel, LAN-kabel osv.) frakoblet?
Er den trådløse LAN-router tændt?
Hvis problemet stadig ikke er løst:
Sluk alle enheder igen, og tænd dem derefter igen.
Vent et stykke tid, og kontrollér, om du kan oprette forbindelse til netværket.
Tjek, om maskinen er tændt.
Hvis maskinen er tændt, skal du slukke den og derefter tænde den igen.
Tjek maskinens installationssted og den trådløse LAN-router.
Er maskinen og den trådløse LAN-router for langt væk fra hinanden?
Er der en forhindring som f.eks. en væg mellem maskinen og den trådløse LAN-router?
Er der enheder, der udsender elektromagnetiske bølger i nærheden, f.eks. en mikrobølgeovn eller en digital trådløs telefon?
: Inden for 50 m
Angiv følgende indstillinger igen.
Hvis indstillinger kræver manuel indtastning
Hvis den trådløse LAN-router er indstillet på følgende måde, skal du udføre manuel indtastning (Konfiguration af en forbindelse ved at angive detaljerede indstillinger):
 Afvisning af ANY afvisning* er aktiveret.
 Der er indstillet en WEP-nøgle, der er genereret automatisk (hexadecimal).
 Skjulningsfunktionen er aktiveret.
* En funktion i den trådløse LAN-router til afvisning af forbindelser, hvis den enhed, der forsøger at oprette forbindelse, har angivet"ANY" eller "tom" for SSID'et.
Hvis det er nødvendigt at ændre indstillingerne på den trådløse LAN-routers side
Hvis den trådløse LAN-router er indstillet på følgende måde, skal du ændre indstillinger på routersiden.
 Filtrering af MAC-adresser er indstillet.
 WEP er valgt, eller der er indstillet WPA-/WPA2-kryptering for TKIP, når der udelukkende kommunikeres med IEEE 802.11n.
6RFF-0KJ